loading
Sinh hoạt Thiền
Thay đổi trong lịch trình giảng dạy của thầy Viên Minh ở Úc
Sáng nay Thầy Viên Minh đã đến Melbourne như lịch trình. Sau khi gặp mặt Phật tử Melbourne, biết rằng ở những thành phố khác Phật tử đã sắp xếp công việc theo như chương trình đầu tiên để đón thầy, nếu bây giờ dời lại một ngày như thông báo thì hơi bất tiện cho Phật tử. Vì vậy, thầy Viên Minh đã quyết định vẫn giữ nguyên lịch trình cũ - tức là ở Melbourne bớt đi một ngày chứ không dời lại một ngày ở tất cả các nơi. Vậy lịch trình mới nhất như sau:

       
Chương trình đi Úc giảng dạy của Thầy Viên Minh từ ngày 25/11/2011 đến 28/12/2011
  

Thời gian

Địa điểm

Ngày 25/11

Đến Melbourne

Từ 25/11 đến 02/12

Giảng thiền tại Hội Phật Giáo Triple Gems Buddhist Inc.

Địa chỉ: Butler Street, St Albans, Vic.3021

Từ 02/12 đến 09/12

Giảng thiền cho Sydney Buddhist Group

Địa chỉ: 4 Alphill Avenue, Cabramatta 2166. 

Từ 09/12 đến 14/12

Giảng thiền cho Phật tử Brisbane

Địa chỉ: 124 Pallert street. Middle Park. QLD 4074

Từ 14/12 đến 19/12

Giảng thiền tại Sariputta Institute of Buddhism  Inc.

Địa chỉ: 1st Floor, 486 Salisbury Highway, Parafield Gardens,  South Aus 5107

Từ 19/12 đến 28/12

Giảng thiền cho Perth Buddhist Group

Địa chỉ: 27 Paperbark Way. Morley WA 6062.

Ngày 28/12

Rời Perth về Việt Nam


 
Trở lại     Đầu trang