loading
Sinh hoạt Thiền
Lịch trình dự kiến chuyến đi Mỹ của Thầy Viên Minh


Lịch trình dự kiến chuyến đi Mỹ của Thầy Viên Minh:

- Ngày 01/04/2015: đến phi trường Lax, Los Angeles, CA, lúc 20:35, chuyến bay VN 2032, cổng Tom Bradley Intl Term.
 
+ Ở chùa Pháp Vân của HT. Chơn Trí, 850 W. Phillips Blvd, Pomona, CA 91766.
Đt: (909) 455-2555.
+ Đi thăm Thiền Viện Thích Ca, 15950 Winters Lane, Riverside, CA 92504.
Đt: (951) 780-5249
+ Đi thăm các đạo tràng hành thiền khác (nếu có đăng ký).

- Ngày 16/04/2015: đi Arizona.

- Ngày 21/04/2015: đi Dallas, TX.

+ Ở chùa Liên Hoa của HT. Pháp Nhẫn, 2014 Rose Street, Irving TX 75061 
Đt: (972) 445-1646.
+ Đi thăm các chùa Hương Đạo, Đạo Quang, Liên Hoa Houston, Bửu Môn v.v… và các đạo tràng thiền viện khác.

- Ngày 15/05/2015: đi Florida. Ở chùa Phật Pháp, 1770 62nd Avenue N, St. Petersburg, FL 33702-7250 của Thượng Tọa Trí Tịnh
Đt: (727) 348-3046.

- Ngày 20/05/2015: đi Washington DC. Ở chùa Kỳ Viên của Thiền Sư Kim Triệu, 1400 Madison Street Northwest, Washington DC 20011
Đt: (202) 882-6054

- Ngày 25/05/2015: đi New York.


- Ngày 30/05/2015: có thể đi Minnesota hoặc Illinois nếu thuận tiện.


- Ngày 01/06/2015: đi Seatle, Washington State.


- Ngày 08/06/2015: bay về Việt Nam từ Phi trường SEA, chuyến bay VN 3021 khởi hành lúc 12:42.

Thời gian đến California và về Việt Nam là nhất định, những nơi còn lại có thể uyển chuyển. Trong thời gian ở các Tiểu Bang nói trên, ai muốn mời Thầy thì xin báo trước trong tháng 3 để Thầy sắp xếp lịch trình cho hợp lý không mất thời gian đi lại.


 
Trở lại     Đầu trang