loading
Sinh hoạt Thiền
Lịch trình của Thầy Viên Minh tại California1. Thứ năm April 2: dùng cơm ở Âu Lạc lúc 11:30 AM

16563 Brookhusrt St
Fountain Valley CA 92708
(714) 418-0658


2. Thứ sáu April 3: LA Arboretum & botanic Garden  rộng 127 acres mở cứa 9:00 AM – 4:30 PM

301 N. Baldwin Ave
Arcadia, CA 91007
 

3. Thứ bảy April 4: Vô Môn Thiền Tự   9:00 AM – 11:00 AM  và buổi chiều  Fullerton Arboretum (cách 20 phút) rộng 26 acres mở cứa 8:30 AM - 4:30 PM

Vô Môn Thiền Tự                                                         Fullerton Arboretum
11412 S. Dallas Dr                                                       1900 N . Associated Rd
Garden Grove, CA 92840                                             Fullerton, CA 92831
( 714) 206-1024                                                           (657) 278-3407

 
4, Chủ nhật April 5: Chùa Pháp Vân. Gia đình Huyền Chi trai Tăng.

850 W Phillips Blvd
Pomona, CA 91766

 
5. Thứ hai April 6: UCLA Botanical Garden  Mildred E. Mathis rộng 400 acres mở cửa 8:00 AM – 4:00 PM khu Westwood

777 Tiverton Dr
Los Angeles, CA 90095
(310) 825-1260


6. Thứ ba April 7: Dự Trai Tăng tại Thích Ca Thiền Viện 11:00 AM và buổi chiều UCR Botanic Gardens Drive rộng 40 acres mở cửa 8:00 AM – 5:00 PM

15950 Winters Lane                                                       
Riverside, CA 92504
(951) 801-0131
UCR Botanic Gardens
900 University Ave
Riverside, CA 92521
(951)784-6962


7. Thứ tư April 8: San Diego Botanical Garden rộng 35 acres giờ mở cửa 9:00 AM – 5:00 PM

230 Quail Garden Drive
Encinitas, CA 92024

 
8. Thứ năm April 9: San Diego Balboa Park Arboretum


9. Thứ sáu April 10: Descanso Garden  gần chùa Pháp Vân

1418 Descanso Dr
La Canada Flintridge CA 91011
 

10. Thứ bảy April 11: Vô Môn Thiền Tự   9:00 AM  – 11:00 AM  và  Thiền Đường Mây Từ  buổi tối
19:00 – 21:00 (7:00 PM – 9:00 PM)

Thầy sẽ có nghỉ trưa ở Westminster rồi mới qua Mây Từ giảng.
Thiền Đường Mây Từ
14560 Magnolia St #101  
Westminster, CA 92683
(714) 600-8854                                                                                                                       

                                                                                                       
11. Chủ nhật April 12: Hiền Như Tịnh Thất 7: 00 AM – 9:00 AM  và Thiền Đường Mây Từ  buổi tối 19:00 – 21:00  (7:00 PM-9:00 PM)

4218 Tyler Ave
El Monte, Ca 91731.
626-442-2062

 
Thứ hai April 13 Thầy đi Arizona.

 
Trở lại     Đầu trang