loading
Sinh hoạt Thiền
Khóa giảng thiền lần thứ 16 tại Tổ đình Bửu Long

Thầy Viên Minh sẽ mở khóa giảng thiền lần thứ 16 vào mỗi chiều chủ nhật từ 2h30 đến 4h30 tại Tổ Đình Bửu Long, bắt đầu từ ngày 24/07/2016, nhằm ngày 21/06 Âm lịch.
Chư Phật tử đến tham dự đúng giờ và y phục lịch sự, ngoài ra không có điều kiện gì nữa.

Xin lưu ý là buổi giảng sẽ bắt đầu từ 2h30 đến 4h30 chứ không phải từ 2h đến 4h như các khóa trước.

 
Trở lại     Đầu trang