loading
Sinh hoạt Thiền
Khóa giảng thiền lần thứ 17 tại Tổ đình Bửu Long

Thầy Viên Minh sẽ mở khóa giảng thiền lần thứ 17 vào mỗi chiều chủ nhật từ 2h30 đến 4h30 tại Chánh điện Tổ Đình Bửu Long, bắt đầu từ ngày 06/08/2017, nhằm ngày 15/06 Âm lịch.
Chư Phật tử đến tham dự đúng giờ và y phục lịch sự, ngoài ra không có điều kiện gì nữa.

Trân trọng.

 
Trở lại     Đầu trang