loading
Sinh hoạt Thiền
Chương trình đi Úc giảng dạy của Thầy Viên Minh từ ngày 21/11/2011 đến 27/12/2011
     
Chương trình đi Úc giảng dạy của Thầy Viên Minh từ ngày 21/11/2011 đến 27/12/2011
  

Thời gian

Địa điểm

Ngày 21/11

Đến Melbourne

Từ 24/11 đến 02/12

Giảng thiền tại Hội Phật Giáo Triple Gems Buddhist Inc.

Địa chỉ: Butler Street, St Albans, Vic.3021

Từ 02/12 đến 09/12

Giảng thiền cho Sydney Buddhist Group

Địa chỉ: 4 Alphill Avenue, Cabramatta 2166. 

Từ 09/12 đến 14/12

Giảng thiền tại The Linh Son Buddhist Association of Queensland Inc.

Địa chỉ: 89 Rowe Terrace, Darra, Qld 4076

Từ 14/12 đến 19/12

Giảng thiền tại Sariputta Institute of Buddhism  Inc.

Địa chỉ: 1st Floor, 486 Salisbury Highway, Parafield Gardens,  South Aus 5107

Từ 19/12 đến 27/12

Giảng thiền cho Perth Buddhist Group

Địa chỉ: 27 Paperbark Way. Morley WA 6062.

Ngày 27/12

Rời Perth về Việt Nam


 
Trở lại     Đầu trang