loading
Các chùa Nguyên Thủy tại các tỉnh khác
CHÙA THÁI HÒA
Địa Chỉ: Km 112, Khu 4, Ấp Hiệp Nhất
Huyện Ðịnh Quán, Tỉnh Ðồng Nai
Điện Thoại: 061. 3852 810
Trụ Trì: Tỳ-khưu PHÁP TẤN
Vì mới thành lập nên chúng tôi chưa có đủ tư liệu về một số ngôi Chùa đã có tên trong trang web này. Quý vị nào có những tư liệu đó, nếu không có gì trở ngại, xin vui lòng gởi về cho chúng tôi theo địa chỉ:
    - trungtamhotong@yahoo.com
    - lieutanhvk@yahoo.com.vn
để chúng tôi có thể cập nhật lên website.
Xin cảm ơn quý vị.
Các chùa Nguyên Thủy tại các tỉnh khác khác
 
 
Trở lại     Đầu trang