loading
Các chùa Nguyên Thủy tại các tỉnh khác
CHÙA THIỀN QUANG 2
Địa Chỉ: 219 Ấp 3, Xã An Phước
Huyện Long Thành
Tỉnh Ðồng Nai
Điện Thoại: 061. 3845 366 - 0918 902 099
Trụ Trì: Tỳ khưu CHÍ TÂM
Vì mới thành lập nên chúng tôi chưa có đủ tư liệu về một số ngôi Chùa đã có tên trong trang web này. Quý vị nào có những tư liệu đó, nếu không có gì trở ngại, xin vui lòng gởi về cho chúng tôi theo địa chỉ:
    - trungtamhotong@yahoo.com
    - lieutanhvk@yahoo.com.vn
để chúng tôi có thể cập nhật lên website.
Xin cảm ơn quý vị.
 
 
Trở lại     Đầu trang