loading
Các chùa Nguyên Thủy tại các tỉnh khác
CHÙA TỪ THIỆN
Địa Chỉ: Km 90, Ấp Ðồn Ðiền 1, Xã Túc Trưng
Huyện Ðịnh Quán
Tỉnh Ðồng Nai
Điện Thoại: 061. 3639 899
Trụ Trì: Tỳ khưu PHÁP ĐĂNG
Vì mới thành lập nên chúng tôi chưa có đủ tư liệu về một số ngôi Chùa đã có tên trong trang web này. Quý vị nào có những tư liệu đó, nếu không có gì trở ngại, xin vui lòng gởi về cho chúng tôi theo địa chỉ:
    - trungtamhotong@yahoo.com
    - lieutanhvk@yahoo.com.vn
để chúng tôi có thể cập nhật lên website.
Xin cảm ơn quý vị.
 
 
Trở lại     Đầu trang