loading
Các chùa Nguyên Thủy tại các tỉnh khác
THIỀN VIỆN PHƯỚC SƠN
Địa Chỉ: Ðồi Lá Giang, 368 Suối Tân Cang
Ấp Tân Cang, Xã Phước Tân
Huyện Long Thành
Tỉnh Ðồng Nai
Điện Thoại: 061. 3967 234 - 061. 3967 237 - 0913 940 683 - 0913 629 860
Trụ Trì: Tỳ khưu BỬU CHÁNH
Vì mới thành lập nên chúng tôi chưa có đủ tư liệu về một số ngôi Chùa đã có tên trong trang web này. Quý vị nào có những tư liệu đó, nếu không có gì trở ngại, xin vui lòng gởi về cho chúng tôi theo địa chỉ:
    - trungtamhotong@yahoo.com
    - lieutanhvk@yahoo.com.vn
để chúng tôi có thể cập nhật lên website.
Xin cảm ơn quý vị.
 
 
Trở lại     Đầu trang