loading
Các chùa Nguyên Thủy tại các tỉnh khác
STT Nội dung
41 CHÙA TAM PHƯỚC
42 CHÙA TĂNG QUANG
43 CHÙA THÁI BÌNH
44 CHÙA THÁI HÒA
45 CHÙA THANH LONG
46 CHÙA THIỀN LÂM
47 CHÙA THIỀN LÂM (THÍCH CA PHẬT ÐÀI)
48 CHÙA THIỀN QUANG 1
49 CHÙA THIỀN QUANG 2
50 CHÙA THIÊN TRÚC (Chùa Phật Lớn)
51 CHÙA TỨ PHƯƠNG TĂNG
52 CHÙA TỪ THIỆN
53 CHÙA VIÊN GIÁC
54 CHÙA Y SƠN
55 TAM BẢO THIỀN ÐƯỜNG
56 TAM BẢO THIỀN ÐƯỜNG
57 THIỀN ÐƯỜNG PHẬT QUANG
58 THIỀN VIỆN PHƯỚC SƠN
59 THIỀN VIỆN VIÊN KHÔNG
60 TINH THẤT NHƯ Ý
 
 
Trở lại     Đầu trang