loading
Suy ngẫm
I always feel happy, you know why?


William Shakespeare said:

I always feel happy, you know why?

Because I don't expect anything from anyone

Expectations always hurt ...

Life is short ...

So love your life ...

Be happy and keep smiling

Before you speak, Listen

Before you write, Think

Before you spend, Earn

Before you pray, Forgive

Before you hurt, Feel

Before you hate, Love

That's Life .

Feel it, Live it & Enjoy it

  


 

  

William Shakespeare đã nói rng:

Tôi luôn thy hnh phúc, bn có biết vì sao không?

Bi vì tôi không bao gi mong mun bt c điu gì t bt kỳ ai

Nhng mong mun như vy bao gi cũng mang li tn thương…

Cuc sng vn ngn ngi, vì vy hãy trân quý cuc sng…

 

Hãy luôn hnh phúc và mm cưởi

Hãy lng nghe trước khi m li

Hãy suy nghĩ tht k trước khi đt bút viết

Hãy kiếm đ trước khi nghĩ đến vic chi tiêu

Hãy tha th trước khi cu nguyn

Hãy cm thông trước khi cm thy b tn thương

Hãy yêu thương trước khi ghét b.

Cuc sng vn là vy

Hãy sng, cm nhn và thưởng thc.

 

Tôi luôn thy hnh phúc

Bn có biết vì sao?

Vì tôi không đòi hi

Dù sang-hèn-thp-cao

Đòi hi gây thương tn

Làm “dy sóng ba đào

 

Cuc đi ta ngn ngi

Hãy trân quý, tri ân

Lng nghe trước khi nói

Đt bút viết – suy tư

Đng ham mê, tham đm

“Tri túc” – lc tâm thân

Tha th khi cu nguyn

Đng ghét, hãy yêu thương

Cm thông khi thương tn

Cuc sng vn là vy

Hãy rng m, bao dung

Sng, s chia, đón nhn

Thưởng thc mi hng ân.


 

 
Trở lại     Đầu trang