loading
Chia sẻ
Nửa vời
 


Đáng sợ nhất là sự nửa vời

Khi tất cả trong ta phải là nguyên vẹn

Nửa vời khi yêu, nửa vời ước hẹn

Tình yêu đổi màu ước hẹn đơn sai.

 

Chân lý nửa vời sớm một chiều hai

Sự thật nửa vời chẳng ai thấu tỏ 

Căm giận nửa vời phòng khi sóng gió 

Quyết tâm nửa vời đời dễ tiến - lui

 

Nửa vời đúng - Nửa vời sai

Nửa vời trắng đen, nửa vời thù hận 

Trời đã sinh ra... trái tim nguyên vẹn

Có thể nào... chỉ sống nửa vời thôi?

 

 
Trở lại     Đầu trang