loading
Suy ngẫm
3 việc

Trên đời này có 3 việc:
- việc của bản thân
- việc của người khác
- việc của ông trời

Chúng ta thường buồn phiền là do:
- quên mất việc của bản thân
- thích xen vào việc của người khác
- lo lắng về việc của ông trời

Muốn vui vẻ rất đơn giản chỉ cần:
- làm tốt việc của bản thân
- đừng xen vào việc của người khác
- đừng nghĩ về việc của ông trời

 
Trở lại     Đầu trang