Cứ bước!

 
Phương nào cũng là đây
Tây ta cũng như vầy
Đến đi không chấp trước
Còn thở ta cứ bước
(Nhớ ngày Thầy đi châu âu
03-14-2016
)

 

Mỉm cười...

 
Hôm qua cơm áo gạo tiền
Cháo rau đạm bạc não phiền bủa vây
Hôm nay cơm áo đủ đầy
Cớ sao phiền não chẳng thay đổi gì
Hoá ra mình - kẻ ngu si
Tham cầu vọng tưởng sân si đầy người
Sao mình không thử mỉm cười
Buông xả nhìn ngắm sáng tươi chiều sầu
Pháp đến vi diệu thâm sâu
Pháp đi lặng lẽ nhiệm mầu như nhiên
Còn đâu chỗ chứa muộn phiền
Vô tâm chẳng tướng đạo thiền là đây. .
(Port Orchard WA 03-14-16)
 


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2021