Nhớ Huyền Không xưa

 

 

 

Chợt nhớ Huyền Không xưa
Hoàng hôn nhìn biển lặng
Mây trôi qua đồi vắng
Vạt nắng vàng đong đưa...

 

 

 

 


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2021