Kính thưa Thầy, 

Con kính dâng Thầy 2 bài thơ sau, trước là để mô tả tóm tắt Pháp mà Thầy đã tận tình chỉ dạy chúng con, cũng coi như là “sự trình pháp” của con đến Thầy. Nếu kiến giải của con có gì chưa đúng, xin Thầy từ bi chỉ dạy để con điều chỉnh lại.

TRUNG ĐẠO

Pháp vận hành hoàn hảo

Sự lý thật viên dung

Sống tùy duyên thuận Pháp

Đạt thời vị chính trung.

   

THUẬN DÒNG

Thuận theo dòng Pháp tánh

Chẳng còn ảo tưởng "Ta"

Không nghi ngờ gì nữa

Đến đi Pháp... "Thế à!"

Con, Như Tuệ


 


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2020