loading
Các tác phẩm của tác giả: Như Tuệ
Tác phẩm
Khánh Nhật Sư Phụ 2022
Tác giả:     Như Tuệ - Viên Hướng - Lê Văn Trung
Kính mừng Khánh tuế Thầy
Tác giả:     Như Tuệ - Viên Hướng - Huệ Hương
Kính mừng sinh nhật Thầy
Tác giả:     Như Tuệ - Viên Hướng - Huệ Hương
Kính mừng thọ Thầy
Tác giả:     Như Tuệ - Viên Hướng
Tri ân Thầy
Tác giả:     Như Tuệ - Viên Hướng - Huệ Hương
Cuộc sống muôn đời
Tác giả:     Như Tuệ - Viên Hướng
Kính mừng Thầy năm mươi hạ lạp
Tác giả:     Như Tuệ
Tìm hướng
Tác giả:     Như Tuệ
Khổ đau - Hạnh phúc
Tác giả:     Như Tuệ
Có không (Họa Trông ngóng)
Tác giả:     Như Tuệ