Hóa ra ta dại khờ

 

Hóa ra ta dại khờ

Muốn giúp người hết khổ

Không hiểu khổ cũng là

Bài học để giác ngộ.

 

Từ bi không đúng chỗ

Là thiếu trí tuệ rồi

Cái tâm mong cầu “tốt”

Chỉ làm khổ ta thôi.

 

Cái gì cũng là pháp

Điều gì cũng tuyệt vời

Khổ đau và hạnh phúc

Chỉ là thái độ thôi!

 

“Tất cả vốn là không

Tất cả đều vô ngã

Mọi sự vốn vô thường...”

Hoát nhiên ta tỉnh mộng!

 

Không còn băn khoăn nữa

Tất cả đều lặng yên

Đôi mắt nhìn trong suốt

Rộng mở cùng trái tim.

 

  


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2020