loading
Danh mục Thơ
Tác phẩm
Chỉ là...
Tác giả:     Liễu Ngộ
Thơ mừng thọ Thầy
(Đệ tử kính dâng)
Chúc Xuân
Tác giả:     Chân Bản Tuệ
Tri ân Thầy
Tác giả:     Tâm Như Minh
Ông già Noel
Tác giả:     Nguyễn Minh Hà
Kính mừng sinh nhật Thầy
Tác giả:     Như Tuệ - Viên Hướng - Huệ Hương
Một số bài thơ (song ngữ) của thầy Viên Minh
Tác giả:     Viên Minh
Vô tâm - Vô nhiễm
Tác giả:     Viên Minh
Vô trụ
Tác giả:     Minh Quang
Lặng lẽ
Tác giả:     Minh Quang