Tôi Ta


Bao năm khổ sở với Tôi, Ta

Đến ngày xuất hiện Đấng Thích Ca

Bảo là không có Ta đâu hết

Mới hay an lạc chẳng đâu xa!

 

Bấy lâu đau khổ với Tôi, Ta
Phật dạy: chẳng qua "thợ làm nhà"
Pháp vốn xưa nay thường tịch tịnh
Chẳng nhà, chẳng thợ, chẳng gần xa!

   


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2020