Thầy bệnh

 

Lão bệnh tử sinh rõ mười mươi

Chẳng của riêng ai, khẽ mỉm cười

Thân Thầy tứ đại, ngay nơi đó

Học ra, con kính đảnh lễ Người!

 

Lòng Thầy bi mẫn bất thịnh suy

Thầy chẳng đến đi, một chữ tùy

Kính Người, con nguyện không quấy phá

Tứ đại thân Thầy kẻo thêm nguy!

 

 “Bị thương”

 

"Bị thương" nên mới bị thuốc hành

Có thân tứ đại phải lênh đênh!

Thân bệnh học ra tâm rỗng lặng

Tâm an thấy được tánh tinh anh.

 


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2020