Xuân

 

Ngắm nhìn tuyết phủ núi cao

Trời Tây lạnh lẽo, mai đào cách xa

Mái nhà sương phủ trắng mờ

Quyện trong sợi khói hững hờ bay bay

 

Trời Nam Xuân thịnh Đông tàn

Xưa thường hoài niệm, chứa chan vui buồn

Duyên lành chợt thấy tùy duyên

Đông xuân cũng chỉ hão huyền đến đi

 

Mai vàng đượm thắm tầng không

Xuân đi Xuân đến ngõ lòng vắng tênh

Hồn nhiên giọt nắng rong chơi

Hòa trong vô tận đất trời hương Xuân.

 

Xuân qua Xuân lại đến

Tuổi đời ngày một già

Chỉ tâm còn trẻ mãi

Ngắm trời đất bao la!

 


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2020