• (Họa lời chúc sinh nhật)
  • Tác giả: Viên Minh


(Họa lời chúc sinh nhật)

 

Biết ngày sinh, ngày tử

Mới thấy đời vô thường

Cũng bình thường muôn thuở

Tâm, pháp thật tỏ tường!

 

Sinh làm người là quý

Thấy pháp còn quý hơn

Ngộ ra nhờ sinh tử

Xin cúi đầu tạ ơn!

 

 

 


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2020