Tánh Không


Lăng xăng tra cứu nghĩa không

Muôn đời chẳng gặp mất công kiếm tìm.

Trở về tâm trí lặng im

Bỗng nghe tiếng hót con chim gọi đàn!

 

  


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2020