Hoa Tâm

Hoa nào cũng đẹp cũng xinh
Hoa Tâm khai mở Tuệ Minh sáng ngời
Thì ra vạn pháp tuyệt vời
Khi tâm thanh tịnh Đất Trời viên dung.
 
 

[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2020