Chợ đời


Lộc trời cơm áo ấm no
Ngao du sơn thủy thầy trò hàn huyên
Mai thầy trở lại rừng thiền
Trò còn hụp lặn giữa phiên chợ đời
(Liễu Ngộ)                           

 

Chợ đời thì mặc chợ đời
Bước qua cát bụi rong chơi thử nào
Để nghe trần thế lao xao
Để nghe vọng tưởng chiêm bao mấy lần…

(MĐTTA)


Đêm nằm viễn mộng bâng khuâng
Nhớ Chùa tranh cũ hương trầm thoảng bay
Cuộc đời nhân thế đổi thay
Chùa tan tranh nát mới hay vô thường...

(Liễu Ngộ)

  


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2021