Chơn Minh

 

Dù tu trăm ngàn cách

Không bằng tự biết mình

Mỗi phút giây trong sáng

Mới thật là Chơn Minh.

 

 

Pháp bản nguyên

 

Thuận pháp cứ tùy duyên

Đúng sai đều để học

Thấy ra pháp bản nguyên

Như trân châu, bảo ngọc!

 

"Ông mặt trời"

 

"Ông mặt trời" muôn thuở

Tưởng ở tận đâu xa

Chợt thấy ông "thức giấc"

Mới biết ông trong nhà!

 

 


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2019