Chỉ là...


Thế thì cứ để thời gian

Đến đi như nó đang là hiện nay

Vạn niên cũng chỉ như vầy

Có không, hung kiết, đổi thay... chỉ là

 

 

(Cảm tác từ bài Kiếp phù du của Thầy)


Mây về che ánh nguyệt

Rừng thiền thoảng sương mù

Người yêu đời khổ hải

Nên chọn kiếp phù du


Thiên thu vốn đã từ Thầy

Bến bờ giác ngộ ở ngay chân Người

Yêu đời bể khổ... mỉm cười

Phù du Thầy chọn giúp người hữu duyên

 

 

 

 


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2020