Khổ

 

Chư pháp vốn đang là

Chẳng có gì của ta

Khổ chỉ vì trói buộc

Mối quan hệ gần xa!

 

Thông

 

Quá khứ còn hay mất

Tương lại có hay không

Cứ ngay nơi thực tại

Trọn vẹn, tâm - pháp thông.


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2020