• Không vọng cầu - Ngọc
  • Tác giả: Viên Minh

  

Không vọng cầu

 

Không phải đời đáng chán

Chỉ tại lòng chán đời

Không vọng cầu ảo tưởng

Thực tại thật tuyệt vời! 

 

Ngọc

 

Ngọc sáng ẩn trong đá

Trải qua bao thời gian

Thời tiết càng khắc nghiệt

Ngọc càng sáng muôn vàn.

 

Tánh tâm vốn thanh tịnh

Trải bao kiếp luân hồi

Thấy khổ đau phiền não

Tâm vẫn sáng tinh khôi!(1)


(1) Pabhassara-citta

  


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2020