• Pháp từ bi - Sinh tử - Lặng yên
  • Tác giả: Viên Minh

Pháp từ bi

 

Phật khai thị rồi đi

Tăng cũng không ở lại

Pháp mãi mãi từ bi

Giúp chúng sinh vô ngại.

 

Sinh tử (2)

 

Sinh tử vốn tự nhiên, 

Sống chân như thuận pháp

Khởi niệm chỉ đảo điên

Thánh nhân không bám trụ.

 

Lặng yên

 

Chỉ một chút lặng yên

Hơn một đời dao động

Thấy pháp vốn tịch nhiên

Tâm sáng trong, thanh tịnh.

 

 


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2020