Kính Thầy năm mới được bình yên
Xuân đến xuân đi chẳng luỵ phiền
Định tuệ hiện tiền tâm tịch tịnh
Trí bi toả rạng tánh thường nhiên.

 

Không thêm không bớt sống hồn nhiên
Tánh giác dung thông mọi não phiền
Tâm vốn sáng trong luôn tịch chiếu
Pháp thường thanh tịnh mãi uyên nguyên.

 

 


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2022