Xanh trong, mát mẻ lòng ta,
Bạn cùng mây nước, chan hoà thế nhân;
Ngắm nhìn sương khói đường trần,
Xoa tay, mỉm nụ biếc ngần như như!

 

     

    

 

Từ khi phiền não nở hoa,
Bao nhiêu tham giận, một toà pháp như;
Cỏ cây tươi thắm tâm từ,
Ngắm xuân trời đất kinh thư bốn mùa!

 

    

 

  


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2021