Đệ huynh cách biệt phương người,
Bên sao hoa trắng, nụ cười rỗng rang;
Sa-môn cánh hạc mây ngàn,
Rong chơi, bạn lữ, thênh thang cõi về!

  

  

 

  


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2021