Sư ngồi đó phơi hồn trăng vạn đại
Sư bên Non vàng nguyên thủy sơ khai.
Núi và Sư chót vót đỉnh trần ai
Thời gian đứng ngay thượng đài sơn dã.
 
Dòng nước treo trời xanh màu cây lá
Đồi hoang vu bóng ngã giữa muôn trùng.
Sư vẫn ngồi trong cõi tịch ung dung
Trên khóe mắt cõi vô cùng ẩn hiện. 

  

 

 

 


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2024