Một Vầng Trăng

(Kính dâng Sư Thúc - Cảm xúc khi nhìn

chư Tăng trì bình khất thực dưới mưa)

 

Bước chân nào còn đồng vọng âm vang

Nơi phố cổ, không - thời - gian đứng lại

Mưa tơi bời, gió trêu thân tứ đại

Người mỉm cười, mây nước một màu thôi!

 

Nay trở về đứng trên đỉnh Không ngôi

Ôm ba cõi, vui tà dương đậm nhạt

Những thề bồi, đã tròn tâm Lữ Hạc

Lộng góc trời ngan ngát Một Vầng Trăng!

 

Ôi, cửa sài! Vằng vặc một Sơn Tăng!

 

(MelbourneAustralia

Ngày 28/12/ 2016

Viên Hướng)

 

Hoạ tặng Viên Hướng

cùng chư Phật tử Melbourne

 

Hình thì hiện bóng, mà âm thì có vang!

Đạo tình đẹp ở Melbourne, nước mây còn giữ lại

Tập hít thở, điều hoà thân tứ đại!

Nắng mưa chừ, chi sá, mỉm cười thôi!

 

Trò dâu bể, đổi chỗ, thay ngôi!

Ảo ảnh sắc màu, dẫu tía hồng đậm nhạt

Uống nước nguồn trong, quen nòi dã hạc

Nên ngàn đời, bạn hữu gió cùng trăng!

 

“Cửa củi” vào ra, chỉ là một gã sơn tăng!

 MĐTTA 

 


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2024