Xuân chắng đến chẳng đi
Chỉ tuỳ duyên ứng hiện
Muôn tướng đều xả ly
Xuân trong lòng bất biến.

(Viên Minh)
 

Xuân về hoa thắm cốc Thầy
Đón đàn con Pháp xum vầy chung vui
Kề nhau quỳ dưới chân Người
Đón nghe Thân Giáo, tiếng cười vô ưu
Nơi xa xuân đến muộn màng
Chốn không vui cảm rộn ràng xuân tâm.

(Minh Quang)

 

Giữa trời xuân thắm mai vàng
Sắc thân an khoẻ, nhẹ nhàng ý  tâm
Khí xuân dạo khúc bổng trầm
Hoà trong nắng ấm ươm mầm Đạo duyên
Ngắm xuân chân thật - hão huyền
Bể dâu lặng lẽ bóng thuyền vô ưu
Xuân đời đi đến vô thường
Tâm an ý tịnh ngát hương xuân lòng.

(Minh Quang) 


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2020