Tạ ơn

Một ngày như mọi ngày
Con tạ ơn đời sống
Ân sâu Thầy khai thị
Lòng mình ánh trăng trong.

An vui
Xuân đến chúc nhau sự an vui
An trên muôn sóng giữa biển khơi
Vui thấy ra lẽ đời chân thật
Thăng trầm đi đến vẫn thảnh thơi
./.


Thảnh thơi
Xuân đến chúc nhau sự thảnh thơi
Giữa bao bận rộn ở trên đời
Chú tâm sáng suốt ngay thực tại
Mặc dòng xuôi ngược thảy an vui
./.


Đủ đầy
Xuân đến chúc nhau sự đủ đầy
Đủ tâm trong sáng với trời mây
Đầy lòng vị tha trong đời sống
Hạnh phúc trở về ngay tại đây
./.


Giàu sang
Xuân đến chúc nhau sự giàu sang
Thấy ra sự thật quý hơn vàng
Thấy mình chẳng có gì hết thảy
Đường trần hoa cỏ rộng thênh thang
./.


An Khang
Xuân đến chúc nhau được an khang
An yên sáng suốt chẳng vội vàng
Khang kiện định tĩnh ngay thực tại
Dẫu gió vô thường trải mênh mang
./.


Thành công
Xuân đến chúc nhau sự thành công
Thành bại hơn thua chẳng bận lòng
Công trạng cũng bởi do Pháp cả
Giữa ngàn biến đổi vẫn thong dong
./.


Phúc lộc
Xuân đến chúc nhau Phúc Lộc đầy
Đến đi giả hợp thấy ngay đây
Ngọt bùi cay đắng đều nhận cả
Chẳng cầu chẳng giữ lại càng hay
./.

Thọ trường
Xuân đến chúc nhau chữ Thọ trường
Thấy mình trong mưa nắng muôn phương
Dẫu sống ngàn năm trong mộng ảo
Chẳng bằng rõ vô ngã, vô thường
./.


Bình thường
Xuân đến chúc nhau được bình thường
Bình tâm giữa muôn sự nhiễu nhương
Thường hằng soi sáng và tỉnh thức
Để lòng rỗng lặng với yêu thương


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2024