Kính bạch Thầy,
Nhân ngày 20.11 con thành kính dâng Thầy bài thơ ạ.
Con kính chúc Thầy pháp thể khinh an, Phật sự viên thành

Thầy - trò

Người thầy giáo chân thành
Giúp cho mình thấy ra
Vô vàn điều đáng học
Luôn ở chung quanh ta.

Thầy không tạo chỗ dựa
Làm học trò yếu đuối
Thầy không dạy dễ duôi
Làm học trò nhác lười

Thầy là không công thức
Không mẫu hình phi thường
Trò trở về thực tại
Nơi chính mình soi gương.

Ngôi trường hằng sống động
Là chính nơi cuộc đời
Ai cũng đều đang học
Chỉ khác lớp mà thôi.

Những nghịch cảnh khó chịu
Lại giúp ta nhiều nhất
Những lời nói khó nghe
Là phơi bày sự thật.

Học trò đang cần gì
Tương ứng, thầy xuất hiện
Chẳng biết ra điều ấy
Thực sẽ là vô duyên.

Vừa là trò, là thầy
Ai cũng đều như vậy
Thấy ra và chia sẻ
Giữa trời cao mây bay.

Con
Chân Bản Tuệ


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2024