• Kính Mừng Sinh Nhật Thầy

 

KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẦY


Trở về
Bài thơ trên cát năm nào
Gặp con sóng vỗ tan vào biển khơi
Bài thơ người viết không lời
Nên ngàn năm nữa vẫn trôi bồng bềnh
Chênh vênh vách núi thác ghềnh
Sóng cao sóng thấp có tình trong thơ
Bên kia sóng có vào bờ
Bên này trên cát tình thơ vẫn còn
Ý thơ học đạo lòng son
Không còn chấp ngã không còn trước sau
Tại đây tự giác không cầu
Tuỳ duyên thuận pháp dẫn đầu... thế thôi
Tánh biết nhìn thấy hết rồi
Lại buông lần nữa cái tôi nếu còn
Trở về chỉ tấm lòng son
Trở về thực tại biển còn trong thơ!


Tình
Chút tình gửi gió mười phương
Chút tình hạnh nguyện trên đường giác như
Chút tình đảnh lể ân sư
Mừng ngày khánh tuế bảy tư đến Thầy.

(Mừng sinh nhật Thầy VM lần thứ 74
San jose 04-02- Đinh Dậu 2017. Con LN)


Bảy tư vẫn thong dong
Đến đi đều vô ngại
Chia sẻ pháp như thật
Giữa cuộc đời đổi thay
(Chánh Trí)


Thời gian nào đếm tuổi Hạc bảy tư,
Thơ rụng xuống giữa thực-hư-nhân-ảnh.
Đại nguyện nào vượt trăng sao dõng mãnh,
Thương hồng trần là một nhánh tương như.
Đời hoàn nguyên trên cung bậc buông thư.
Viết chi nữa bao ảo từ ngữ đọng.
Tiếng Hạc vàng vỡ toang đêm trường mộng.
Mấy phương trời... đang... ngưỡng vọng... Ân Sư!
Hành trạng nào còn xuyên suốt thái hư…
(Viên Hướng)


Chọn kiếp phù du độ thế gian
Bên dòng sanh tử bước thênh thang
Gieo duyên bốn chúng, khai thiền lý.
Giảng pháp mười phương, mở Đạo vàng.
Bảy bốn Thu Đông, tâm phụng hiến
Năm ba Xuân Hạ, tuệ thư nhàn
Xây chùa dựng tháp ân như hải
Độ chúng truyền đăng đức tợ san.
(Như Tuệ)


Con có được Thầy tâm linh quý kính
Đem Tuệ, Đức  truyền trao rộng mở khai
Sinh nhật Ngài vào mùng bốn tháng hai
Thâm ân ấy, kính khấu đầu đảnh lễ

Khánh nhật bảy tư bước vào tuổi hạc
Ngưỡng mộ Thầy chuyên Giới đức trang nghiêm
Biến nhập trần lao, tịch tĩnh an nhiên
Mặc tử sinh, vân du truyền chánh pháp

Lòng thành kính, dâng lên Thầy lời chúc
"PHƯỚC NHƯ ĐÔNG HÃI, THỌ TỈ NAM SƠN"
Hướng dẫn đạo sinh, trao diệu pháp chơn
Bất biến tuỳ duyên, trọn đời cao cả.
(Huệ Hương)


Rạng ngời đoá hoàng lan
Hân hoan kính dâng Người
Ơn Thầy truyền chánh pháp
Cho tâm con nở hoa
(Nhóm Sống Thuận Pháp, Sydney)


 


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2018