KÍNH MỪNG SINH NHẬT SƯ PHỤ

 
Ngày cuối cùng trên đất vàng Miến Điện
Nhớ làm sao Sư Phụ ngụ phương xa
Hai giờ bay là gặp, phải chi mà!
Tiên liệu được có thể mừng sinh nhật

Thì thầm khấn áp mặt vào tay Phật
Hộ trì chở che Sư Phụ của con
Bảy sáu hạc cao, vẫn khỏe, trí lực còn
Cuối năm này Úc Châu Ngài hoằng pháp

Bạch Sư Phụ, chắp tay sen bút tháp
Đảnh lễ mừng sinh nhật bốn tháng hai
Chân trần, cà sa theo dấu bước Như Lai
Lồng lộng Chân Như qua bao hạ lạp

Thực tại hiện tiền con sống theo lời Pháp
Nghìn  nghìn lạy chưa đủ tạ Ân Sư
Hà sa kiếp nguyện mãi là đệ tử
 
(Huệ Hương)
------------------

Tri ân
 

Con từng hỏi đâu bến bờ bỉ ngạn
Cội nguồn ơi đâu cũng rạng chân như.
Lòng nở hoa con quỳ lạy ân Sư
Tâm không động nghìn xưa sau chỉ thấy.
 
Rồi cứ thế tháng ngày trôi lặng lẽ
Không mong cầu và tìm kiếm nơi đâu 
Đạo nhiệm mầu trong bài học bể dâu
Tâm tĩnh lặng thiên thu là thực tại


(Như Tuệ)

---------------------


Khánh Tuế Dâng Người  2019
 
Bài 1


Từ kiếp nào vô biên dòng suối tuệ
Lữ trình Người phơi nốt nguyệt cài thơ
Trên vai trần trăng đổ giọt hoang sơ
Nên khản giọng xóa đôi bờ sinh tử.
 
Chăn ngày tháng, tương tư rừng ngôn ngữ
Thời gian nào từng khắc khoải phù sinh.
Người trở về, ôi! Vô ngã Viên Minh!
Con sụp lạy trước biển tình vô trụ!

Bài 2:

Người gõ nhịp chân thường trong bỉ ngạn
Vi tiếu còn theo mãi gót du phương
Dẫu tỉnh say giữa ta bà hữu hạn
Chốn bụi hồng vẫn tinh khiết nguyên hương
 
Vẫn đất trời mang hồn thơ không tịch
Tâm ca rơi trên mỗi nhánh cây đời.
Ai chấp chới trong chuyển dời biến dịch
Người khải đàn rung phím nguyệt trần khơi.

 

(Viên Hướng) 


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2024