KHÁNH NHẬT SƯ PHỤ 2022

Mừng Thầy sinh nhật… ấm đoàn viên
Con vẫn Nguồn Xưa khúc nguyệt thiền
Hướng về nơi ấy Ân muôn một
Đảnh lễ Người trong cõi lặng yên!

 
Tiêu sái quanh Người tâm vọng ngưỡng
Thuyền Từ vi diệu biển Minh nguyên
Thầy ơi xa ngái trời phương ngoại
Người mãi trong con! Pháp vẹn tuyền!
(Viên Hướng)

Vạn đóa Huyền Vi hương ngát bay
Triều âm theo gió vượt sông dài
Người đi hóa giải nghìn tương ngộ
Sương hạnh đăng trình kiếp lá lay

Bỉ ngạn nghiêng đời vang mặc khải
Càn khôn ngời lộng sát na này
Gầy hao tuổi Hạc từng năm chuyển
Vô ngã Minh hằng giữa nắng mai!
(Viên Hướng)

Ngày đổ bóng, năm về thêm tuổi Hạc
Giữa trần đời nghiêng vạt nắng chân như
Từng đóa Huyền theo nhịp bước buông thư
Nguồn vi diệu càn khôn ngời nhiên tịch!

Mỗi cuộc lữ tờ Kinh Không tĩnh mịch
Giũ mộng rồi cảnh nghịch hóa bồng phiêu
Chốn bụi hồng trang bối diệp tiêu diêu
Người thắp lửa cung chiều phơi ánh nguyệt.
(Viên Hướng)
    
Mỗi độ năm về, bốn tháng hai
Khắp phương tứ chúng hướng bên Thầy
Tri ân tuệ đức, Minh Sư hạnh
Đáp đủ tâm thiền, pháp Như Lai

Thực tại đang là, luôn thức tỉnh
Sát na vĩnh cửu, mãi tinh khai
Mừng Thầy khánh nhật an vui khỏe
Vạn đóa Huyền Vi hương ngát bay.
(Như Tuệ)

Người mãi trong con! Pháp vẹn tuyền!
Nụ cười vi tiếu ánh hồn nhiên.
Bao dung nhẫn nại, thương sanh chúng
Hỷ xả từ bi, sáng nẻo thiền.

Gióng tiếng chuông ngàn vang cõi tịch
Mở toang cánh cổng cửa Uyên Nguyên
Sen lòng vạn đóa hương tinh khiết
Nguyện cúng dường ân đức vô biên.
(Như Tuệ)

Kính mừng Khánh Tuế 79 Sư Phụ Viên Minh
Hạnh phúc nào hơn... kỉnh bút dâng lời chúc!
Khánh tuế kim cương... tuổi hạc dầy cao
Qua Rằm Nguyên Tiêu... giáo pháp truyền trao
Trà Đạo đầu tiên, mừng...Thầy nhuận sắc (1)

Năm bảy kiết hạ, nguồn Tâm sen... ban khắp
"Soi sáng thực tại", Vi tiếu" chỉ bày
Nghìn bài pháp thoại nay được online
Hoằng pháp độ sinh chưa bao giờ mệt mỏi!

Sơ Tổ Huyền Không... hành trạng nay nhắc tới,
Chiêm nghiệm kinh thư ứng dụng Đạo, Đời
Hỏi đáp "Trung tâm Hộ Tông" thật tuyệt vời
Mọi tiêu đề... hướng về ngay Chân Lý!

Hạnh Đức viên dung... Thức chuyển thành Trí!
Thong dong tự tại... bi mẫn tiếp truyền hương
Học giả, hành giả khắp nơi... rõ liễu tường
Kính mừng thọ Sư Phụ... Cội Tùng niên tuế!

Dù biết rằng... ngôn từ chẳng sao thay thế
Nguyện... lời phụng chúc theo gió đi về
Tổ đình Bửu Long... cửa mở mọi bề
Vang vang rõ... lòng thành người đệ tử!
Huệ Hương
Melbourne 6/3 /2022 (mùng bốn tháng hai Nhâm Dần )
(1) Buổi Trà Đạo đầu năm Nhâm Dần được online 27/2/2022


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2024