loading
Xây dựng Thiền viện ở Quảng Ngãi
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
1 Nguyen Huu Phuong Tran Quang Xây dựng 5.000.000  
2 Lê Thị Thanh Thúy (Liên Thúy) Xây dựng 500.000  
3 Nguyen Huu Phuong (1/8/20) Xây dựng 5.000.000  
4 Gđ. Tâm Tuệ Minh Xây dựng 10.000.000  
5 Tran Lan Anh (8/7/20) Xây dựng 5.000.000  
6 Tri Minh - Tue Minh Xây dựng 5.000.000  
7 Nguyen Huu Phuong (6/7/20) Xây dựng 5.000.000  
8 Họa sĩ Tường Anh Vẽ trang trí  
9 Ngô Anh Xây dựng 13.600.000  
10 Gđ. Ngô Anh Nội thất 10.000.000  
11 Ngô Anh Mai vạn phúc 400.000  
12 Phạm Thị Thu Hương Cây mai vạn phúc 750.000  
13 Gđ. Ngô Thị Thùy Dương Xây dựng 5.620.000  
14 Ngô Tấn Minh Cây ron + mè 5.000.000  
15 Kim Bui Tran Máy lọc nước 5.000.000  
16 Nhóm từ thiện Chùa Giác Hoàng Viên Máy lọc nước 5.000.000  
17 Nhóm Cư Sĩ Áo Trắng (Sài Gòn) Hào quang 10.000.000  
18 Nguyễn Thị Tý Nội thất 20.000.000  
19 Phật tử Bình + Phạm Thị Linh Đèn lồng trang trí  
20 Nhóm Tánh Biết (Vinh) Lót sân + đèn trang trí + quạt 140.000.000  
21 Đào Hồng Xây dựng 2.000.000  
22 Gđ. Nguyễn Thị Bảo Trân - Xuân Hương - Đức Nhân Năng lượng mặt trời 8.500.000  
23 Nguyễn Thị Ly Xây dựng 5.000.000  
24 Ngọc Hân Xây dựng 500.000  
25 Minh Hồng Xây dựng 2.000.000  
26 Kiều Bích Thủy Xây dựng 500.000  
27 Phan Thu Hà Xây dựng 500.000  
28 Trần Ngọc Châu Xây dựng 1.000.000  
29 Huệ Hạnh Xây dựng 3.500.000  
30 Gđ. Chung Tú Xây dựng 50.000  
31 Gđ. Huyền Toàn Xây dựng 100.000  
32 Gđ. Hà Xây dựng 100.000  
33 Gđ. Nguyên Khánh Xây dựng 200.000  
34 Gđ. Hòa Khang Xây dựng 200.000  
35 Gđ. Ân Anh Xây dựng 100.000  
36 Cháu Linh Xây dựng 100.000  
37 Gđ. Hằng Xây dựng 200.000  
38 Gđ. Bạn Hiên Xây dựng 200.000  
39 Sư Chơn Phúc Xây dựng 1.000.000  
40 Tuấn An - Mẹ Sắn Xây dựng 2.000.000  
41 Gđ. Huyền Hào Xây dựng 100.000  
42 E Lan Xây dựng 500.000  
43 Tâm Cường Xây dựng 100.000  
44 Phạm Thanh Luận Sơn 10.000.000  
45 Trương Quang Phương Thiết bị điện 10.000.000  
46 Ngô Văn Kiệt Hào quang 2.000.000  
47 Ngô Thị Thu Hiền Hào quang 2.000.000  
48 Phật tử Ngô Tấn Hoài Vật liệu sơn + Công thợ sơn 21.000.000  
49 Ngô Thị Bình Xây dựng 2.800.000  
50 Sư Phước Hạnh Hào quang 2.000.000  
51 Nguyễn Thị Lan - Lê Thị Hà - Bùi Thị Hằng (Sài Gòn) Đèn lồng trang trí  
52 Nguyễn Kiều Oanh Đóng la-phông bệ thờ 20.000.000  
53 Nhóm Cư Sĩ Áo Trắng (Sài Gòn) Thiết bị vệ sinh 20.000.000  
54 Trương Hoàng Lê Xây dựng 10.000.000  
55 Nguyễn Thị Kim Hương Điện nước 5.000.000  
56 Phan Thị Lê Hương Vật dụng 20.000.000  
57 Nguyễn Hoàng Bách Xây dựng 1.000.000  
58 Phan Thị Lê Hương Xây dựng 10.000.000  
59 Phan Thị Kim Long Gạch 2.000.000  
60 Trần Trọng (Tâm Giác Nguyên) Vật liệu 30.000.000  
61 Nguyễn Phỉ Trí Vật liệu 11.800.000  
62 Đoàn Quốc Thịnh Lót gạch men 70.000.000  
63 Phật tử Ngô Anh Xây móng 45.000.000