loading

Hình ảnh Đại Lễ Vesak-Tam Hợp PL.2561 tại chùa Huyền Không

 - Tại Bồ-đề Phật Cảnh:

   18g00: Chư Phật tử tề tựu...

Số lượng quà được nhà chùa trao tặng nhân lễ Vesak – Tam hợp này là 430 suất; mỗi suất 10kg gạo. Tổng trị giá: 47.300.000 đ.

Phát gạo tặng người nghèo đón Tết Đinh Dậu

Tổng số quà được trao cho 203 hộ đồng bào nghèo bị lũ lụt ở vùng biên giới này do hai nguồn hỗ trợ:

Hình ảnh Khóa Xuất Gia Gieo Duyên 2017 - ngày 20/6

Hình ảnh Khóa Xuất Gia Gieo Duyên 2017 - ngày 19/6

Hình ảnh Khóa Xuất Gia Gieo Duyên 2017 - ngày 18/6

V/v Hùn phước gia cố khung sườn, cột và lợp tôn (thay tấm bạt) hội trường học tập tại chùa Huyền Không

 
 
Trở lại     Đầu trang