loading
Tin Xây Dựng

V/v Hùn phước gia cố khung sườn, cột và lợp tôn (thay tấm bạt) hội trường học tập tại chùa Huyền Không

Cập nhật hình ảnh xây dựng cổng chùa Huyền Không

 
 
Trở lại     Đầu trang