loading
Tin Xây Dựng

Cập nhật hình ảnh xây dựng Tăng xá - Pháp đường Chùa Huyền Không

Ban điều hành dự án xây dựng chùa và rừng thiền tại Đà Lạt kính báo: bắt đầu từ ngày 10/1/2018 mọi thông tin về dự án xây dựng chùa và rừng thiền tại Đà Lạt (bản hiệu đính mới nhất),...

Công trình Tăng xá và Pháp đường tại chùa Huyền Không đã hoàn thành hạng mục đúc bê-tông sàn tầng lầu thứ nhất.
Sau khoảng một năm tạm dừng thi công, mới đây, sau mùa Lễ Dâng Y Kathina,...

Năm nay, do Hoàng gia Thái Lan xin thiết lễ Dâng Y Kathina tại chùa Huyền Không vào đầu tháng 11/2017 (3-4/2017, tức 15-16/9/Đinh Dậu), một lần nữa

 
 
Trở lại     Đầu trang