loading
Tin Xây Dựng

PHƯƠNG DANH CHƯ TÔN ĐỨC VÀ PHẬT TỬ CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG TĂNG XÁ CHÙA HUYỀN KHÔNG ĐỢT 2

Thông báo: V/v Hùn phước xây dựng Tăng xá và Pháp đường chùa Huyền Không đợt 2

V/v Hùn phước gia cố khung sườn, cột và lợp tôn (thay tấm bạt) hội trường học tập tại chùa Huyền Không

 
 
Trở lại     Đầu trang