loading
Xây dựng Tăng Xá
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
1 Mai Điệp 20Cad  
2 Ngọc Điệp 30Cad  
3 Diệu Hải 100Cad  
4 Gđ. Minh Tâm 500Cad  
5 Vũ Bích Ngọc 50.000  
6 Bác sĩ Nam 5.000.000  
7 Gđ. Đạo Quý 2.000.000  
8 Tịnh Thanh 40.000.000  
9 Tịnh Thanh 33.000.000  
10 Thu Vân - Thanh Trúc 500.000  
11 Cô Pháp Hộ 1.000.000  
12 Minh Tịnh 1.000.000  
13 Nguyễn Thị Nhâm 200.000  
14 Minh Huyền - Nguyễn Quốc Thắng 100.000  
15 Xuân Hồng 200.000  
16 Chơn Nghĩa - Minh Lý 2.000.000  
17 Cao Tất Tuấn 2.500.000  
18 Bác sĩ Nam 2.500.000  
19 Sơn Thanh Hoài 200.000  
20 Sơn Thị Hoàng 500.000  
21 Sơn Thị Xuân Hồng 200.000  
22 Sư Nguyên Bình 5.000.000  
23 Sư Tuệ Quang 10.000.000  
24 Gđ. Tâm Châu 1.000.000  
25 Bác sĩ Phạm Thị Minh Trang 1.000.000  
26 Tu nữ Tịnh Hiền 5.000.000  
27 Châu Thuỷ Tiên 10.000.000  
28 Anh Tuấn (Thiện Tuệ) 5.000.000  
29 Tu nữ Vô Niệm 50.000.000  
30 Phan Thị Bích Thuỷ 10.000.000  
31 Sư Tường Nhân 1.000.000  
32 Duyên Anh 1.000.000  
33 Tôn Thất Lộc - Trương Thị Đoạt 1.000.000  
34 Trần Thị Khứu 500.000  
35 Tu nữ Vô Niệm 50.000.000  
36 Dương Văn Thảo 50.000  
37 Nam Thinh 100.000  
38 Châu Thuỷ Tiên 10.000.000  
39 Gđ. Sư Từ Trí 60.000.000  
40 Gđ. Minh Tâm - Diệu Hải - Thái Niệm 200Cad  
41 Lâm Hồng Hạnh (Diệu Chuyên) 2.000.000  
42 Đặng Thị Kim Phương (Nguyên Nhân) 500.000  
43 Thiện Minh 3.000.000  
44 Gđ. Phan Hội - Gđ. Minh Thắng 2.000.000đ  
45 Anh Tuấn 6.000.000đ  
46 Câu lạc bộ Sống Thiền 7.740.000đ  
47 Pauline Tanong 100Usd  
48 Linda Vo & family 100Usd  
49 Thuận Pháp 2.000Aud  
50 Nguyễn Vũ Đức Quân 1.000.000đ  
51 Hạnh Như - Tịnh Hiền & bạn 5.000.000đ  
52 Phạm Thế Vĩnh - Nguyễn Thị Huyền 500.000đ  
53 Nguyễn Thị Hạnh 2.500.000đ  
54 Đỗ Thị Việt Hà 500.000đ  
55 Sư Trung Thiện 1.500.000đ  
56 Sư Thiện Đức 17.000.000đ  
57 Dong + Phượng Flanders 200Aud  
58 Nguyễn Đức Ngọc + Vũ Thị Duyên 2.000.000đ  
59 Châu Thủy Tiên 30.000.000đ  
60 Tịnh Hiền + Tịnh An 15.000.000đ  
61 Trần Thị Thanh Vân 1.000.000đ  
62 Tịnh Hiền 5.000.000đ  
63 Nguyễn Văn Nhất 200.000đ  
64 Nguyễn Thị Loan 500.000đ  
65 Sáu Tước 500.000đ  
66 Đặng Thị Ngọc Anh 500.000đ  
67 Minh Lệ & các con 1.000.000đ  
68 Bà Tư Hương 1.000.000đ  
69 Nguyễn Minh Hoàng 100.000đ  
70 Anh Tuấn 1.000.000đ  
71 Thuận Khiết 1.000.000đ  
72 Khánh Hạnh + Khánh An 200.000đ  
73 Cô Thanh ngồi bàn ngày giỗ Ngài 20.000.000đ  
74 Thái Bình 400.000đ  
75 Gđ. Cô Sương 400.000đ  
76 Nguyên Thị Dân 5.000.000đ  
77 Gđ. Nguyễn Thị Đặng (Hh. Bà Nguyễn Thị Lượm) 100Usd  
78 Bành Thị Mùi 2.000.000đ  
79 Ngọc Quang + Như Thủy 500.000đ  
80 Nguyễn Minh Thắng + Nhật Khương 200.000đ  
81 Cương + Hảo 50Usd  
82 Đoàn Quang Xuân + Nguyễn Thị Thủy 300.000đ  
83 Trương Thị Đoạt 500.000đ  
84 Trần Thị Khứu + Trương Tiến Hưng 600.000đ  
85 Lý Thị Hữu Hạnh 2.200.000đ  
86 Nguyễn Thị Trung Dung 4.200.000đ  
87 Nguyên Từ Chân Mỹ 100.000đ  
88 Huy + Thục 100.000đ  
89 Mai Ngọc 100.000đ  
90 Huỳnh Long + Minh Hoàng 50.000đ  
91 Thanh Hạnh 50.000đ  
92 Nguyễn Thanh Hoàng 50.000đ  
93 Bùi Thị Hòa - Hoàng Minh 100.000đ  
94 Anh Tuấn 1.000.000đ  
95 Phật tử ngã 5 Sóc Trăng 1.000.000đ  
96 Pháp Chân 30.000.000đ  
97 Liễu Minh 2.000.000đ  
98 Nhóm Phật tủ Thị Nghè 1.050.000đ  
99 Gđ. Út Cảnh + Đức Nguyệt Metta 400Euro  
100 Lý Ngọc Hương 50Aud