loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
1 Pháp Tâm 500.000  
2 Gđ. Ngô Công Dương - Đặng Thị Điệp 1.000.000  
3 Phan Thị Thanh Chi (Cần Thơ) 10.000.000  
4 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) 2.000.000  
5 Kim Xuyen 1.000.000  
6 Trần Văn Hoàng 100.000  
7 Gđ. Đỗ Ngọc Bích 100.000  
8 Gđ. Nguyễn Thị Xuyên 100.000  
9 Quế Mỹ Trang 500.000  
10 Nguyễn Ánh Vân 100.000  
11 Gđ. Ánh Hoa - Xuân Dung 500.000  
12 Nguyễn Quỳnh Như - Nguyễn Ánh Loan 500.000  
13 Tống Văn Hằng 1.000.000  
14 Gđ. Nguyễn Văn Chiếm 500.000  
15 Gđ. Triệu Tiết 200.000  
16 Lý Thu Linh 200.000  
17 Thanh Camera 200.000  
18 Trần Ngọc Tùng - Trần Ngọc Lâm 500.000  
19 Đại Thị Ngọc Anh 1.000.000  
20 Nguyễn Thị Hồng 500.000  
21 Lê Thị Huệ - Lê Trung Thành 1.000.000  
22 Nguyễn Thị Vinh - Nguyễn Thị Bích Thu 1.000.000  
23 Lâm Hồng Tường 500.000  
24 Hải - Hà - Đăng - Diễm - Thúy - Thúy Vi 500.000  
25 Nguyễn Hồng Hạnh - Nguyễn Hồng Tâm 500.000  
26 Nguyễn Hồng Đức - Trần Ngọc Sơn 500.000  
27 Trần Thị Hoa - Nguyễn Văn Bảy 500.000  
28 Trần Thị Trước - Trần Ngọc Mai 500.000  
29 Lê Thị Kiến - Tăng Văn Xồi 500.000  
30 Hồng Văn Đồn - Lý Thị Tùng 500.000  
31 Hồng Thị Nhơn - Phạm Thị Tốt 1.000.000  
32 Tk. Đức Minh 1.000.000  
33 Gđ. Hòa Lam Loan 2.000.000  
34 Gđ. Phạm Thị Dung 500.000  
35 Gđ. Ngọc Vũ 100.000  
36 Gđ. Nguyễn Thị Thao 200.000  
37 Gđ. Trương Quốc Tùng 50.000  
38 Nhóm Vũ - Mỹ 1.000.000  
39 Gđ. Huỳnh Thị Lợi - Anakin Niotomu 300.000  
40 Gđ. Hồ Thị Kim Yến 200.000  
41 Nhóm Tỉnh Giác (Hà Nội) 4.000.000  
42 Gđ. Phương Ngọc 3.000.000  
43 Gđ. Nguyễn Thị Kim Lợi 200.000  
44 Gđ. Nguyễn Thị Kim Bình 300.000  
45 Gđ. Trần Thị Kim Duyên 500.000  
46 Gđ. Nguyễn Thị Kha - Nguyễn Văn Hòe - Nguyễn Văn Quẩn - Nguyễn Ngọc Yên 200.000  
47 Gđ. Chung Văn Cường 100.000  
48 Gđ. Giác Pháp 2.000.000  
49 Gđ. Tâm Thiền Tuệ - Tâm Như Đức 1.000.000  
50 Gđ. Hoàng Nghĩa Quý 300.000  
51 Gđ. Phạm Gia Khiêm 200.000  
52 Gđ. Phạm Thị Thủy 200.000  
53 Gđ. Trần Công Thành - Trần Công Minh 1.000.000  
54 Gđ. Dung Tám Bé 10.000.000  
55 Gđ. Ngô Thị Thanh Thúy 10.000.000  
56 Dung (hộ Tăng) 20.000.000  
57 Tịnh Hương - Tịnh Hòa - Tịnh Nhẫn 15.000.000  
58 Gđ. Cô Út Đặng 10.000.000  
59 Trần Thị Hiền 200.000  
60 Chú Hải (con cô Năm Cúc) 300.000  
61 Phạm Hữu Long 500.000  
62 Diệu Nghiêm 500.000  
63 Gđ. Đỗ Chí Hiếu 500.000  
64 Nguyễn Quỳnh Như 100Aud  
65 Tâm An Nguyên 50.000.000  
66 Tu nữ Diệu Hóa 60.000.000  
67 Loan (Tịnh Viên) 200Usd  
68 Tịnh Ý 11.200.000  
69 Dương Thị Lao - Phạm Văn Hội 5.000.000  
70 Gđ. Đỗ Phúc Nguyên - Nguyễn Huỳnh Mai Quế - Đỗ Phúc Hưng - Đỗ Phước Thịnh 50.000.000  
71 Phạm Tiến Dũng 1.000.000  
72 Lê Thị Tuyết Nga 5.000.000  
73 Gđ. Minh Giác - Gđ. Hạnh Như - Gđ. Tâm Thuần Tịnh - Gđ. Đặng Thế Hậu 7.000.000  
74 Phật tử Như Pháp 1.000.000  
75 Nguyễn Xuân Huy - Nguyễn Dư Hùng - Nguyễn Thị Chúc - Nguyễn Đức Lâm - Nguyễn Xuân Tùng 500.000  
76 Gđ. Hồng Vân Tây - Gđ. Hồng Sơn Đông - Gđ. Hồng Ngọc Điệp - Hồng Ngọc Hải 10.000.000  
77 Gđ. Nguyễn Thị Định - Xuân Hoàng - Hoàng Mai 15.000.000  
78 Sư Minh Tuệ 444Usd+100Cad+150Aud+100Bath  
79 Đông Thị Thanh Xuân 50.000.000  
80 Phan Thị Hà (Vinh) 500.000  
81 Gđ. Chú Thái 20.000.000  
82 Tôn Nữ Kim Anh 2.000Usd  
83 Gđ. Vương Kim Liên (Tường Vân) 5.000.000  
84 Đỗ Thị Chín (An Đông) - Gđ. Đinh Thị Phượng 200Usd  
85 Nguyễn Thị Thu 50.000  
86 Nguyễn Thị Vinh 100.000  
87 Gđ. Hên - Hạnh 1.000.000  
88 Trần Thị Chẩn 5.000.000  
89 Gđ. Phật tử Thị Nghè (9/2019) 1.200.000  
90 Thuần Tuệ 500Aud  
91 Vô danh 9.100.000  
92 Nguyễn Ngọc Quang 500.000  
93 Gđ. Nguyễn Thị Linh - Lại Kim Chung 30.000.000  
94 Tịnh Ánh - Huệ Kiều 1.000.000  
95 Chân Tâm Đức 1.000.000  
96 Nguyễn Thị Thu 50.000  
97 Nguyễn Thị Vinh 100.000  
98 Gđ. Nguyễn Thị Nhật 200.000  
99 Gđ. Trương Thị Hồng 2.500.000  
100 Gđ. Đặng Văn An 5.000.000