loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
1 Dương Thị Lao - Phạm Văn Hội 5.000.000  
2 Gđ. Đỗ Phúc Nguyên - Nguyễn Huỳnh Mai Quế - Đỗ Phúc Hưng - Đỗ Phước Thịnh 50.000.000  
3 Phạm Tiến Dũng 1.000.000  
4 Lê Thị Tuyết Nga 5.000.000  
5 Gđ. Minh Giác - Gđ. Hạnh Như - Gđ. Tâm Thuần Tịnh - Gđ. Đặng Thế Hậu 7.000.000  
6 Phật tử Như Pháp 1.000.000  
7 Nguyễn Xuân Huy - Nguyễn Dư Hùng - Nguyễn Thị Chúc - Nguyễn Đức Lâm - Nguyễn Xuân Tùng 500.000  
8 Gđ. Hồng Vân Tây - Gđ. Hồng Sơn Đông - Gđ. Hồng Ngọc Điệp - Hồng Ngọc Hải 10.000.000  
9 Gđ. Nguyễn Thị Định - Xuân Hoàng - Hoàng Mai 15.000.000  
10 Sư Minh Tuệ 444Usd+100Cad+150Aud+100Bath  
11 Đông Thị Thanh Xuân 50.000.000  
12 Phan Thị Hà (Vinh) 500.000  
13 Gđ. Chú Thái 20.000.000  
14 Tôn Nữ Kim Anh 2.000Usd  
15 Gđ. Vương Kim Liên (Tường Vân) 5.000.000  
16 Đỗ Thị Chín (An Đông) - Gđ. Đinh Thị Phượng 200Usd  
17 Nguyễn Thị Thu 50.000  
18 Nguyễn Thị Vinh 100.000  
19 Gđ. Hên - Hạnh 1.000.000  
20 Trần Thị Chẩn 5.000.000  
21 Gđ. Phật tử Thị Nghè (9/2019) 1.200.000  
22 Thuần Tuệ 500Aud  
23 Vô danh 9.100.000  
24 Nguyễn Ngọc Quang 500.000  
25 Gđ. Nguyễn Thị Linh - Lại Kim Chung 30.000.000  
26 Tịnh Ánh - Huệ Kiều 1.000.000  
27 Chân Tâm Đức 1.000.000  
28 Nguyễn Thị Thu 50.000  
29 Nguyễn Thị Vinh 100.000  
30 Gđ. Nguyễn Thị Nhật 200.000  
31 Gđ. Trương Thị Hồng 2.500.000  
32 Gđ. Đặng Văn An 5.000.000  
33 Ngô Thị Thanh Trúc 50.000.000  
34 Gđ. Cô Tông Kiên 2.000Usd  
35 Gđ. Hân 200.000  
36 Gđ. Đặng Trường An 5.000.000  
37 Sư cô Như Nhàn 200.000  
38 Gđ. Trần Đức Luận 500.000  
39 Gđ. Liên Yến 200.000  
40 Gđ. Tấn Hanh - Đỗ Anh Tuân 2.000.000  
41 Nhóm Phật tử 650.000 + 20Usd  
42 Gđ. Nguyễn Thị Mộng Tuyền 1.000.000  
43 Gđ. Chúc Nghiêm 200.000  
44 Hồng - Phiến 600.000  
45 Gđ. Lê Thị Thuần 5.000.000  
46 Gđ. Quyền - Trang 200Usd  
47 Lê Trang Nhung - Văn Thị Thanh Bình 700.000  
48 Nguyen Van Phuc 100.000  
49 Trâm Anh 1.000.000.000  
50 Lê Hữu Chí - Nguyễn Thị Sang 400.000.000  
51 Châu Diệu Tâm 3.000.000  
52 Nguyen Thanh 30.000.000  
53 Do Thi Thu Hien 1.000.000  
54 Vo Danh (11/9/9) 10.000.000  
55 Pham Thi Mai Huong 500.000  
56 Vo Danh (9/9/19) 4.000.000  
57 Nhom Tu Tam Ha Noi 100.000  
58 Tran Lan Anh 10.000.000  
59 Vo Danh (4/9/2019) 1.000.000  
60 Nguyen Huu Phuong Thu Dung (4/9/19) 5.000.000  
61 Tu nữ Phuoc Hong (Chùa Quang Minh) 500.000  
62 Nguyen Hoang Phuong Ngoc 1.000.000  
63 Tinh Vien 100.000.000  
64 Đạo Định 2.000.000  
65 Lê Thị Yến Chi (Hoa Minh) 20.000.000  
66 Gđ. Minh Nhiên - Gđ. Thảo Trinh 2.000.000  
67 Minh Trung 500.000  
68 Sư Pháp Chí 1.000.000  
69 Sư Phúc Nguyên 5.000.000  
70 Hoàng Nghĩa 10.000.000  
71 Gđ. Phật tử Thị Nghè (8/2019) 1.200.000  
72 Gđ. Phật tử Thị Nghè (7/2019) 1.200.000  
73 Nguyễn Thị Lan Anh (Minh Hạnh) - Nguyễn Thị Lan - Lê Niên 300Aud  
74 Tạ Thanh Vương (Giác Tâm) 200.000  
75 Thầy Chơn Tịnh 10.000.000  
76 Gđ. Võ Đinh Hoành (Tâm Phúc) - Ngô Thị Ngọc Khanh (Hoa Đức) 10.000.000  
77 Lê Hữu Chí - Nguyễn Thị Sang (Gđ. Trâm Anh) 100.000.000  
78 Nhóm Vũ - Mỹ 2.000.000  
79 Lê Hồng Vương 1.000.000  
80 Đặng Văn Tú - Nguyễn Thị Hồng Phúc 2.000.000  
81 Nguyễn Lâm Tòng 500.000  
82 Tập thể An Hòa Viên 6.300.000  
83 Trần Thị Ai 1.000.000  
84 Lê Văn Út 1.000.000  
85 Đặng Thị Bạch Tuyết 1.000.000  
86 Nguyễn Thị Nga 500.000  
87 Đặng Văn Thao 500.000  
88 Đặng Minh Quang 300Usd  
89 Đặng Trường An 10.000.000  
90 Đặng Thị Ngọc Ánh 3.000.000  
91 Trần Thị Thu 500.000.000  
92 Nguyễn Phương Dung (Chơn Minh) - Lê Nguyên Toại (Thiện Lộc) 1.000Usd  
93 Tuyết Nga 3.000.000  
94 Nguyễn Phương Linh 3.000.000  
95 Vô Danh 1.000.000  
96 Gđ. Tuấn - Thương 2.000.000  
97 Gđ. Nguyên Trâm 10.000.000  
98 Gđ. Trần Ngọc Châu 10.000.000  
99 Tu Vu 200.000  
100 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) 2.000.000