loading
Xây dựng Tăng Xá
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
1 Vũ Bích Ngọc 50.000  
2 Bác sĩ Nam 5.000.000  
3 Gđ. Đạo Quý 2.000.000  
4 Tịnh Thanh 40.000.000  
5 Tịnh Thanh 33.000.000  
6 Thu Vân - Thanh Trúc 500.000  
7 Cô Pháp Hộ 1.000.000  
8 Minh Tịnh 1.000.000  
9 Nguyễn Thị Nhâm 200.000  
10 Minh Huyền - Nguyễn Quốc Thắng 100.000  
11 Xuân Hồng 200.000  
12 Chơn Nghĩa - Minh Lý 2.000.000  
13 Cao Tất Tuấn 2.500.000  
14 Bác sĩ Nam 2.500.000  
15 Sơn Thanh Hoài 200.000  
16 Sơn Thị Hoàng 500.000  
17 Sơn Thị Xuân Hồng 200.000  
18 Sư Nguyên Bình 5.000.000  
19 Sư Tuệ Quang 10.000.000  
20 Gđ. Tâm Châu 1.000.000  
21 Bác sĩ Phạm Thị Minh Trang 1.000.000  
22 Tu nữ Tịnh Hiền 5.000.000  
23 Châu Thuỷ Tiên 10.000.000  
24 Anh Tuấn (Thiện Tuệ) 5.000.000  
25 Tu nữ Vô Niệm 50.000.000  
26 Phan Thị Bích Thuỷ 10.000.000  
27 Sư Tường Nhân 1.000.000  
28 Duyên Anh 1.000.000  
29 Tôn Thất Lộc - Trương Thị Đoạt 1.000.000  
30 Trần Thị Khứu 500.000  
31 Tu nữ Vô Niệm 50.000.000  
32 Dương Văn Thảo 50.000  
33 Nam Thinh 100.000  
34 Châu Thuỷ Tiên 10.000.000  
35 Gđ. Sư Từ Trí 60.000.000  
36 Gđ. Minh Tâm - Diệu Hải - Thái Niệm 200Cad  
37 Lâm Hồng Hạnh (Diệu Chuyên) 2.000.000  
38 Đặng Thị Kim Phương (Nguyên Nhân) 500.000  
39 Thiện Minh 3.000.000  
40 Gđ. Phan Hội - Gđ. Minh Thắng 2.000.000đ  
41 Anh Tuấn 6.000.000đ  
42 Câu lạc bộ Sống Thiền 7.740.000đ  
43 Pauline Tanong 100Usd  
44 Linda Vo & family 100Usd  
45 Thuận Pháp 2.000Aud  
46 Nguyễn Vũ Đức Quân 1.000.000đ  
47 Hạnh Như - Tịnh Hiền & bạn 5.000.000đ  
48 Phạm Thế Vĩnh - Nguyễn Thị Huyền 500.000đ  
49 Nguyễn Thị Hạnh 2.500.000đ  
50 Đỗ Thị Việt Hà 500.000đ  
51 Sư Trung Thiện 1.500.000đ  
52 Sư Thiện Đức 17.000.000đ  
53 Dong + Phượng Flanders 200Aud  
54 Nguyễn Đức Ngọc + Vũ Thị Duyên 2.000.000đ  
55 Châu Thủy Tiên 30.000.000đ  
56 Tịnh Hiền + Tịnh An 15.000.000đ  
57 Trần Thị Thanh Vân 1.000.000đ  
58 Tịnh Hiền 5.000.000đ  
59 Nguyễn Văn Nhất 200.000đ  
60 Nguyễn Thị Loan 500.000đ  
61 Sáu Tước 500.000đ  
62 Đặng Thị Ngọc Anh 500.000đ  
63 Minh Lệ & các con 1.000.000đ  
64 Bà Tư Hương 1.000.000đ  
65 Nguyễn Minh Hoàng 100.000đ  
66 Anh Tuấn 1.000.000đ  
67 Thuận Khiết 1.000.000đ  
68 Khánh Hạnh + Khánh An 200.000đ  
69 Cô Thanh ngồi bàn ngày giỗ Ngài 20.000.000đ  
70 Thái Bình 400.000đ  
71 Gđ. Cô Sương 400.000đ  
72 Nguyên Thị Dân 5.000.000đ  
73 Gđ. Nguyễn Thị Đặng (Hh. Bà Nguyễn Thị Lượm) 100Usd  
74 Bành Thị Mùi 2.000.000đ  
75 Ngọc Quang + Như Thủy 500.000đ  
76 Nguyễn Minh Thắng + Nhật Khương 200.000đ  
77 Cương + Hảo 50Usd  
78 Đoàn Quang Xuân + Nguyễn Thị Thủy 300.000đ  
79 Trương Thị Đoạt 500.000đ  
80 Trần Thị Khứu + Trương Tiến Hưng 600.000đ  
81 Lý Thị Hữu Hạnh 2.200.000đ  
82 Nguyễn Thị Trung Dung 4.200.000đ  
83 Nguyên Từ Chân Mỹ 100.000đ  
84 Huy + Thục 100.000đ  
85 Mai Ngọc 100.000đ  
86 Huỳnh Long + Minh Hoàng 50.000đ  
87 Thanh Hạnh 50.000đ  
88 Nguyễn Thanh Hoàng 50.000đ  
89 Bùi Thị Hòa - Hoàng Minh 100.000đ  
90 Anh Tuấn 1.000.000đ  
91 Phật tử ngã 5 Sóc Trăng 1.000.000đ  
92 Pháp Chân 30.000.000đ  
93 Liễu Minh 2.000.000đ  
94 Nhóm Phật tủ Thị Nghè 1.050.000đ  
95 Gđ. Út Cảnh + Đức Nguyệt Metta 400Euro  
96 Lý Ngọc Hương 50Aud  
97 Trần Thị Thủy 100.000đ  
98 Nguyễn Thị Thu Hà (Tâm Thanh) 500.000đ  
99 Từ Bi Hạnh + Tuệ Giác Khiêm 400Usd  
100 Thanh & Hiếu 100Usd