loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
1 Nguyễn Đình Nghĩa xây dựng 10.000.000  
2 Nguyễn Mạnh Cường Xây dựng 500.000  
3 Sư Nguyên Bảo Xây dựng 14.600.000  
4 Đỗ Đức Hạnh - Nguyễn Cẩm Trang Xây dựng 3.000.000  
5 Nguyễn Thị Chăng Xây dựng 3.000.000  
6 Tâm Thiện Tuệ Xây dựng 1.000.000  
7 Nguyen Anh Nguyen Thiền xá - Tăng xá 3.000.000  
8 Đinh Ngọc Sơn (Thuận Pháp) Xây dựng 1.000.000  
9 Gđ. Nguyễn Hàng Xây dựng 1.500.000  
10 Đồng Thị Thanh Xuân Xây dựng 50.000.000  
11 Ông bà Ngọc Duyên Xây dựng 1.000.000  
12 Phương Thảo - Liên Hoa - Ms. Dorothy - Rod - Doug Xây dựng 200Usd  
13 Tu nữ Giác Minh Xây dựng 20.000.000  
14 Vô Danh (13/7/2019) Thiền xá - Tăng xá 1.000.000  
15 Do Thi Thu Hien Xây dựng 500.000  
16 Nguyen Thanh Long Thiền xá 10.000.000  
17 Vô Danh (6/7/2019) Thiền xá 2.378.768  
18 Tran Lan Anh Xây dựng 10.000.000  
19 Le Tan Tai Thiền xá 11.319.000  
20 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng 2.000.000  
21 Pham Hoang Nhat Xây dựng 2.000.000  
22 Lê Thuận Xây dựng 3.000.000  
23 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng 2.000.000  
24 Nguyen Vu Bao Chau Xây dựng 10.000.000  
25 Nguyen Thi Ngoc Lien Xây dựng 30.000.000  
26 Co Kim Xuyen Xây dựng 1.500.000  
27 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng 2.000.000  
28 Nguyen Vu Bao Chau Xây dựng 10.000.000  
29 Co Kim Xuyen Xây dựng 1.500.500  
30 Phan Thế Cảnh Tăng xá - Cổng Tam Quan 1.000.000  
31 Phật tử Mai (Hà Nội) Xây dựng 500.000  
32 Sư Tuệ Quang Thiền xá 20.300.000  
33 Thái Thị Ngọc Dung (Trí Đăng, USA) Thiền xá 500Usd  
34 Nguyễn Thị Danh Thiền xá 5.000.000  
35 Quan Quý Liêm - Quan Quý Đông Xây dựng 10.000.000  
36 Quan Hán Sanh Xây dựng 10.000.000  
37 Lương Nhuận Khoan - Quan Quý Nam Xây dựng 2.000.000  
38 Nhóm bé Hiền Xây dựng 1.000.000  
39 Vô Danh Xây dựng 5.000.000  
40 Gđ. Phan Hội - Minh Nguyệt Thiền xá 20.000.000  
41 Viên Hạnh Thiền xá 10.000.000  
42 HNQ - BNP - P Thiền xá 300.000  
43 Nhân viên Công ty Giày da Thái Bình Xây dựng 5.000.000  
44 Thanh Nhã Thiền xá 500.000  
45 Hà Thị Duy Hòa Thiền xá - Tăng xá 1.000.000  
46 Gđ. Bùi Thị Ngọ (Bình Ngọc) Xây dựng 5.000.000  
47 Nguyễn Minh Hoàng Thiền xá 200.000  
48 Gđ. Phạm Văn Hội - Dương Thị Lao Xây dựng 20.700.000  
49 Cô Phương Xây dựng 100.000  
50 Gđ. Chú Nam + Thủy (Nhà Bè) Xây dựng 1.500.000  
51 Nguyễn Thanh Phúc Thiền xá 100.000  
52 Gđ. Liễu Minh xây dựng 3.000.000  
53 Nguyễn Thị Bảo Thiền xá 300.000  
54 Nguyên Minh Tăng xá 70.000.000  
55 Gđ. Chúc Em Xây dựng 500.000  
56 Nguyễn Thị Bảo Thiền xá 300.000  
57 Hứa Túy Linh Xây dựng 100Usd  
58 Gđ. Phạm Thanh Phong Xây dựng 500.000  
59 Gđ. Võ Thị Ra Xây dựng 500.000  
60 Gđ. Diệu Phước Xây dựng 600.000  
61 Gđ. Phật tử Thị Nghè (5/2019) Thiền xá 1.200.000  
62 Gđ. Lưu Quỳnh Nga Xây dựng 3.000.000  
63 Gđ. Nguyễn Văn Việt Xây dựng 2.000.000  
64 Nguyễn Tuyết Hoa (Diệu Liên) Xây dựng 4.000.000  
65 Sư cô Thanh Trí Xây dựng 1.000.000  
66 Sư Chánh Thọ Xây dựng 1.000Usd  
67 Chùa Minh Đức Xây dựng 2.000.000  
68 Tánh Hiển Nhiên Xây dựng 5.000.000  
69 Chân An Tâm Thiền xá 5.000.000  
70 Gđ. Tâm Phúc (Võ Đình Hoành) - Tâm Như - Tâm Đức - Hoa Đức Tăng xá 10.000.000  
71 Gđ. Phạm Thanh Phong Xây dựng 500.000  
72 Gđ. Võ Thị Ra Xây dựng 500.000  
73 Gđ. Diệu Phước Xây dựng 600.000  
74 Gđ. Don Phan (Tịnh Lạc) + Cường Phan Xây dựng 500Usd  
75 Chu Kim Ngọc Xây dựng 1.000Usd  
76 Huyền Chi + Tấn Xây dựng 1.000Usd  
77 Diệu Hữu Xây dựng 1.000Usd  
78 Tịnh Hạnh Xây dựng 1.000Usd  
79 Ngọc Tốn - Như Phúc - Ánh Loan - Quang Minh Tăng xá 11.100.000  
80 Nguyễn Xuân Lộc - Nguyễn Tiến Thành - Chúc Minh Xây dựng 700.000  
81 Từ An (Montreal Canada) Thiền xá 500Cad  
82 Gđ. Nguyễn Thành Được Xây dựng 20.000.000  
83 Le Hoai Viet Xây dựng 10.000.000  
84 Do Thi Diem Chau Xây dựng 10.000.000  
85 Nguyen Hoang Phuong Ngoc Xây dựng 1.000.000  
86 Nguyen Duy Huong Xây dựng 1.500.000  
87 Vô Danh (7/4/2019) Chung 200.000  
88 Vô Danh (3/4/2019) Tăng xá 500.000  
89 Nguyen Vu Duy - Tung Thi Tam Nguyen Xây dựng 16.440.000  
90 Nguyễn Văn Một - Nguyễn Thị Kỷ Tăng xá 300.000.000  
91 Trần Ngọc Hà Thiền xá 500Usd  
92 Lê Thị Oanh - Hồ Thị An Xây dựng 2.000.000  
93 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng 2.000.000  
94 Ly Hoa Thuyet (Co Kim Xuyen) Xây dựng 1.500.000  
95 Vô Danh (29/03/2019) Thiền xá - Tăng xá 1.000.000  
96 Luong Thi Hong Phuc Xây dựng 10.000.000  
97 Nguyen Hoang Phuong Ngoc Xây dựng 1.000.000  
98 Dang Van Duy - Vien Giac Xây dựng 3.000.000  
99 Gđ. Ông Bà Cảnh - Duyên và các con Xây dựng 100.000.000  
100 Lý Thị Duyên - Nguyễn Thị Lan Anh Xây dựng 21.000.000