loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
1 Gđ. Chúc Em Xây dựng 500.000  
2 Nguyễn Thị Bảo Thiền xá 300.000  
3 Hứa Túy Linh Xây dựng 100Usd  
4 Gđ. Phạm Thanh Phong Xây dựng 500.000  
5 Gđ. Võ Thị Ra Xây dựng 500.000  
6 Gđ. Diệu Phước Xây dựng 600.000  
7 Gđ. Phật tử Thị Nghè (5/2019) Thiền xá 1.200.000  
8 Gđ. Lưu Quỳnh Nga Xây dựng 3.000.000  
9 Gđ. Nguyễn Văn Việt Xây dựng 2.000.000  
10 Nguyễn Tuyết Hoa (Diệu Liên) Xây dựng 4.000.000  
11 Sư cô Thanh Trí Xây dựng 1.000.000  
12 Sư Chánh Thọ Xây dựng 1.000Usd  
13 Chùa Minh Đức Xây dựng 2.000.000  
14 Tánh Hiển Nhiên Xây dựng 5.000.000  
15 Chân An Tâm Thiền xá 5.000.000  
16 Gđ. Tâm Phúc (Võ Đình Hoành) - Tâm Như - Tâm Đức - Hoa Đức Tăng xá 10.000.000  
17 Gđ. Phạm Thanh Phong Xây dựng 500.000  
18 Gđ. Võ Thị Ra Xây dựng 500.000  
19 Gđ. Diệu Phước Xây dựng 600.000  
20 Gđ. Don Phan (Tịnh Lạc) + Cường Phan Xây dựng 500Usd  
21 Chu Kim Ngọc Xây dựng 1.000Usd  
22 Huyền Chi + Tấn Xây dựng 1.000Usd  
23 Diệu Hữu Xây dựng 1.000Usd  
24 Tịnh Hạnh Xây dựng 1.000Usd  
25 Ngọc Tốn - Như Phúc - Ánh Loan - Quang Minh Tăng xá 11.100.000  
26 Nguyễn Xuân Lộc - Nguyễn Tiến Thành - Chúc Minh Xây dựng 700.000  
27 Từ An (Montreal Canada) Thiền xá 500Cad  
28 Gđ. Nguyễn Thành Được Xây dựng 20.000.000  
29 Le Hoai Viet Xây dựng 10.000.000  
30 Do Thi Diem Chau Xây dựng 10.000.000  
31 Nguyen Hoang Phuong Ngoc Xây dựng 1.000.000  
32 Nguyen Duy Huong Xây dựng 1.500.000  
33 Vô Danh (7/4/2019) Chung 200.000  
34 Vô Danh (3/4/2019) Tăng xá 500.000  
35 Nguyen Vu Duy - Tung Thi Tam Nguyen Xây dựng 16.440.000  
36 Nguyễn Văn Một - Nguyễn Thị Kỷ Tăng xá 300.000.000  
37 Trần Ngọc Hà Thiền xá 500Usd  
38 Lê Thị Oanh - Hồ Thị An Xây dựng 2.000.000  
39 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng 2.000.000  
40 Ly Hoa Thuyet (Co Kim Xuyen) Xây dựng 1.500.000  
41 Vô Danh (29/03/2019) Thiền xá - Tăng xá 1.000.000  
42 Luong Thi Hong Phuc Xây dựng 10.000.000  
43 Nguyen Hoang Phuong Ngoc Xây dựng 1.000.000  
44 Dang Van Duy - Vien Giac Xây dựng 3.000.000  
45 Gđ. Ông Bà Cảnh - Duyên và các con Xây dựng 100.000.000  
46 Lý Thị Duyên - Nguyễn Thị Lan Anh Xây dựng 21.000.000  
47 Gđ. Như Thể Xây dựng 3.000.000  
48 Lê Hồng Vương Xây dựng 1.000.000  
49 Đồng Thị Thanh Xuân Tăng xá 50.000.000  
50 Đỗ Ngọc Bích Thiền xá 100.000  
51 Lê Thị Thùy Trang Thiền xá 100.000  
52 Gđ. Trí Thọ Xây dựng 20.000.000  
53 Nguyễn Thị Kim Ngọc Thiền xá 500.000  
54 Nguyễn Thị Khánh Huyền - Raymon Yeung Chi Wai Xây dựng 1.000.000  
55 Phạm Kiều Mỹ Lệ Thu Xây dựng 5.000.000  
56 Đinh Hoàng Yến Xây dựng 200.000  
57 Kim Thanh Xây dựng 20.000.000  
58 BUP - P - MD Xây dựng 500.000  
59 Nguyen Vu Bao Chau Xây dựng 10.000.000  
60 Le Phuong - Vien Khong Xây dựng 5.000.000  
61 Quan Nguyen Xây dựng 1.000.000  
62 Đàm Thanh Giang Tăng xá 200Euro  
63 Le Dinh Chung Xây dựng 2.000.000  
64 Nguyen Thai Hung Chung 22.000.000  
65 Vô Danh (08/03/2019) Xây dựng 1.000.000  
66 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng 2.000.000  
67 Minh Tâm Xây dựng 5.000.000  
68 Đồng Thị Thanh Xuân Tăng xá 50.000.000  
69 Nguyên Minh Thiền xá 100.000.000  
70 Gđ. Trần Minh Đạo - Bùi Thị Thu Hằng Xây dựng 30.000.000  
71 Vô Thanh Tăng xá - Thiền xá 700.000  
72 Gđ. Diệu Từ Xây dựng 500.000  
73 Sư Minh Tuệ Xây dựng 10.000.000  
74 Hoa Đức - Ngô Thị Ngọc Khanh Xây dựng 10.000.000  
75 Gđ. Phạm Văn Hội - Dương Thị Lao Xây dựng 5.000.000  
76 Gđ. Nguyễn Thị Tuyết Hồng Cổng chùa 5.000.000  
77 Sư Tuệ Quang Xây dựng 10.000.000  
78 Tiệm uốn tóc Thanh Nhi (Q.1) Xây dựng 500.000  
79 Trần Thị Thôi (em cô Diệu Hóa) Cổng chùa 300Usd  
80 Kim Xuyen Xây dựng 1.000.000  
81 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng 2.000.000  
82 Le Thi Tam Kien Xây dựng 500.000  
83 Đặng Thị Bích Thủy Xây dựng 10.000.000  
84 Gđ. Ông Bà Cảnh - Duyên và các con Xây dựng 200.000.000  
85 Hà Thị Bông Xây dựng 500.000.000  
86 Nguyen Manh Hung Thiền xá 1.000.000  
87 Kim Binh Thiền xá 500.000  
88 Nguyen Vu Bao Chau Xây dựng 10.000.000  
89 Phat tu Dong Quan 9 Xây dựng 10.000.000  
90 Vô Danh (18/2/2019) Xây dựng 100.000  
91 Thimonier Anne Therese Thiền xá 100.000.000  
92 Nguyen Thi Thien Tram Xây dựng 5.000.000  
93 Vô Danh (16/2/2019) Xây dựng 2.000.000  
94 Con Phật tử Minh Xây dựng 300.000  
95 Hạnh Tuyền Thiền xá 2.000.000  
96 Gđ. Nguyên Tâm Xây dựng 1.000.000  
97 Minh Bá Xây dựng 300Usd  
98 Gđ. Ông bà Ngọc - Duyên Xây dựng 5.000.000  
99 Gđ. Minh Tâm Chung 200Cad  
100 Sư Tuệ Quang Xây dựng 30.000.000