loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
1 Gđ. Minh Nhiên - Gđ. Thảo Trinh Tăng xá 2.000.000  
2 Minh Trung Tăng xá 500.000  
3 Sư Pháp Chí Tăng xá 1.000.000  
4 Sư Phúc Nguyên Tăng xá 5.000.000  
5 Hoàng Nghĩa Tăng xá 10.000.000  
6 Gđ. Phật tử Thị Nghè (8/2019) Thiền xá 1.200.000  
7 Gđ. Phật tử Thị Nghè (7/2019) Thiền xá 1.200.000  
8 Nguyễn Thị Lan Anh (Minh Hạnh) - Nguyễn Thị Lan - Lê Niên Tăng xá 300Aud  
9 Tạ Thanh Vương (Giác Tâm) Tăng xá 200.000  
10 Thầy Chơn Tịnh Tăng xá 10.000.000  
11 Gđ. Võ Đinh Hoành (Tâm Phúc) - Ngô Thị Ngọc Khanh (Hoa Đức) Tăng xá 10.000.000  
12 Lê Hữu Chí - Nguyễn Thị Sang (Gđ. Trâm Anh) Tăng xá 100.000.000  
13 Nhóm Vũ - Mỹ Xây dựng 2.000.000  
14 Lê Hồng Vương Xây dựng 1.000.000  
15 Đặng Văn Tú - Nguyễn Thị Hồng Phúc Xây dựng 2.000.000  
16 Nguyễn Lâm Tòng Xây dựng 500.000  
17 Tập thể An Hòa Viên Xây dựng 6.300.000  
18 Trần Thị Ai Tăng xá - Cổng chùa 1.000.000  
19 Lê Văn Út Tăng xá - Cổng chùa 1.000.000  
20 Đặng Thị Bạch Tuyết Tăng xá - Cổng chùa 1.000.000  
21 Nguyễn Thị Nga Tăng xá - Cổng chùa 500.000  
22 Đặng Văn Thao Tăng xá - Cổng chùa 500.000  
23 Đặng Minh Quang Tăng xá - Cổng chùa 300Usd  
24 Đặng Trường An Tăng xá - Cổng chùa 10.000.000  
25 Đặng Thị Ngọc Ánh Tăng xá - Cổng chùa 3.000.000  
26 Trần Thị Thu Tăng xá - Cổng chùa 500.000.000  
27 Nguyễn Phương Dung (Chơn Minh) - Lê Nguyên Toại (Thiện Lộc) Xây dựng 1.000Usd  
28 Tuyết Nga Xây dựng 3.000.000  
29 Nguyễn Phương Linh Tăng xá 3.000.000  
30 Vô Danh Tăng xá 1.000.000  
31 Gđ. Tuấn - Thương Tăng xá 2.000.000  
32 Gđ. Nguyên Trâm Thiền xá 10.000.000  
33 Gđ. Trần Ngọc Châu Xây dựng 10.000.000  
34 Tu Vu Xây dựng 200.000  
35 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng 2.000.000  
36 Co Kim Xuyen Xây dựng 3.000.000  
37 Nguyen Vu Bao Chau xây dựng 5.000.000  
38 Nguyen Thi Thuy An Cổng Tam Quan 1.000.000  
39 Dinh Van Tien Xây dựng 1.000.000  
40 Gđ. Trần Thị Thanh Thúy Xây dựng 100.000  
41 Gđ. Ngọc Nguyên Xây dựng 500.000  
42 Gđ. Duyên Xây dựng 200.000  
43 Gđ. Nguyễn Thị Mỹ An Xây dựng 1.000.000  
44 Gđ. Trúc Giang Xây dựng 50.000  
45 Gđ. Xuân Sang Xây dựng 50.000  
46 Gđ. Chinh A Lộc Xây dựng 50.000  
47 Gđ. Trịnh Thiên Phước Xây dựng 100.000  
48 Gđ. Vương Đức Phụng Xây dựng 100.000  
49 Gđ. Trần Thị Diễm Châu Xây dựng 100.000  
50 Gđ. Huỳnh Thị Kim Huệ Xây dựng 100.000  
51 Gđ. Huỳnh Thị Thanh Phương xây dựng 100.000  
52 Gđ. Đào Công Quang Xây dựng 100.000  
53 Gđ. Phúc Cường - Diệu Hạnh Xây dựng 1.500.000  
54 Gđ. Thanh Vân (An Như) Xây dựng 1.000.000  
55 Gđ. Chúc Minh Xây dựng 500.000  
56 Gđ. Nguyễn Tấn Đô Xây dựng 200.000  
57 Gđ. Nguyễn Thị Bình Xây dựng 200.000  
58 Gđ. Lưu Hán Thến Xây dựng 1.000.000  
59 Gđ. Nguyễn Thị Ngọc Lệ Xây dựng 50.000  
60 Gđ. Dương Thanh Vân Xây dựng 200.000  
61 Gđ. Lê Thùy Châu Xây dựng 200.000  
62 Gđ. Lê Hoàng Hải Xây dựng 200.000  
63 Gđ. Hoàng Ngọc - Nam Quốc Xây dựng 200.000  
64 Gđ. Dương Vĩnh Hưng Xây dựng 200.000  
65 Gđ. Nguyễn Thị Ái Mỹ Xây dựng 300Usd  
66 Gđ. Ngọc Dũng xây dựng 1.000.000  
67 Gđ. Trần Thị Thanh Thúy Xây dựng 100.000  
68 Gđ. Mai Huyền Trang Xây dựng 200.000  
69 Gđ. Hằng Xây dựng 150.000  
70 Gđ. Nguyễn Thị Hòa Xây dựng 400.000  
71 Phật tử Đà Nẵng Tăng xá 1.000.000  
72 Phật tử Đà Nẵng Tăng xá 10.000.000  
73 Phật tử Đà Nẵng Tăng xá 10.000.000  
74 Nguyễn Thị Phương Hà (Tâm An Nhiên) Tăng xá 1.000.000  
75 Tu nữ Viên Thành (Hồi hướng đến Đại đức Vi Tâm) Xây dựng 400.000  
76 Chùa Kỳ Viên (Bến Tre) Xây dựng 70.000.000  
77 Windy Nguyen Tăng xá 1.000.000  
78 Tran Trung Thuong Cổng Tam Quan 500.000  
79 Phan Thi Bich Ngoc - Thanh Bao Xây dựng 500.000  
80 Tran Thu Ha Tăng xá 500.000  
81 Dieu Quang (Sa Đéc) Xây dựng 10.000.000  
82 Vo Danh (19/08/2019) Tăng xá 500.000  
83 Dhamma Sukha Tăng xá 500.000  
84 Lan Son Xây dựng 10.000.000  
85 Hoai Viet Thiền xá 10.000.000  
86 Dieu Quang (MT) Xây dựng 10.000.000  
87 Nguyen Van Phuc Xây dựng 100.000  
88 Pham Tran Bao Han - Tran Nguyet Minh Xây dựng 10.000.000  
89 Gđ. Trần Thị Mai Phương xây dựng 1.000.000  
90 Quán chay Tuệ Tâm (Biên Hòa) Xây dựng 1.000.000  
91 Nguyễn Thị Định - Nguyễn Xuân Hòa - Nguyễn Thị Hồng Mai Xây dựng 1.900.000  
92 Gđ. An Hòa Tăng xá 50.000.000  
93 Gđ. Hên - Hạnh Xây dựng 1.000.000  
94 Gđ. Võ Xuân Hải - Gđ. Nguyễn Văn Hiền Thiền xá 1.500.000  
95 Gđ. Ông Sơn Hiêm Thiền xá 1.000.000  
96 Nguyễn Văn Đặng Thiền xá 550.000  
97 Đồng Hoa (Hà Nội) Tăng xá 2.000.000  
98 Trần Đình Phú Lộc Xây dựng 200.000  
99 Cô Khuê Xây dựng 500.000  
100 Sư Tuệ Quang Tăng xá 10.000.000