loading
Tin Văn Hóa - Giáo Dục

Thông báo  V/v Tổ chức hai khóa tu học mùa Hè tại chùa Huyền Không năm 2018

Hình ảnh Lễ Thánh Hội và Bế Giảng Khóa Xuất Gia Gieo Duyên lần thứ 6 năm 2018

Hình ảnh khóa Xuât Gia Gieo Duyên lần thứ 6 năm 2018 - Ngày 01.3

Hình ảnh khóa Xuât Gia Gieo Duyên lần thứ 6 năm 2018 - Ngày 28.2

Hình ảnh khóa Xuât Gia Gieo Duyên lần thứ 6 năm 2018 - Ngày 27.2

 
 
Trở lại     Đầu trang