loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo

Theo truyền thống hàng năm, Đại Lễ Dâng Y Kathina PL.2566 tại Tổ đình Bửu Long sẽ diễn ra vào ngày 17/9 Âm lịch, nhằm ngày 12/10/2022, chương trình như sau:

Chương trình Lễ húy nhật lần thứ 41 Cố Đại Trưởng Lão Hộ Tông (Vaṃsarakkhita) tại Tổ đình Bửu Long

Do ảnh hưởng của dịch Covid 2 năm liền nên Khóa giảng Thiền thường niên vào mùa nhập hạ theo truyền thống Nam Tông của Tổ đình Bửu Long đã bị gián đoạn. Hạ năm nay, PL 2566 - DL 2022, Khóa giảng Thiền do Thầy Viên Minh thuyết giảng...

Tác bạch của đại diện chư thí chủ:

Vào đầu năm 2021, chúng con gồm các gia đình Phật tử ở Hải Phòng và Hà Nội đã cùng nhau tác bạch lên Hoà thượng Viên Minh, trụ trì Tổ đình Bửu Long, xin phép cho chúng con được làm đại thí chủ hộ trì đến chư Tăng Tổ đình Bửu Long...

 
 
Trở lại     Đầu trang