loading
Xây dựng Bảo tháp ở chùa Định Quang (Phi Nôm)
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
1 Vo danh (07/09/20) Xây dựng 200.000  
2 Nhom Phat Tu Yen Phu (HN) Xây dựng 5.000.000  
3 Vo Danh (29/08/20) Xây dựng 500.000  
4 Vo Danh (28/08/20) Xây dựng 1.000.000  
5 Nguyen Thi Ngoc Nga - Noi Phat Xây dựng 2.000.000  
6 Vo Danh (28/08/20) Xây dựng 500.000  
7 Tue Chan Nhu Xây dựng 500.000  
8 Kieu Thi Thanh Xây dựng 1.000.000  
9 Vo Danh (26/08/20) Xây dựng 1.000.000  
10 Do Thuy Quynh Xây dựng 1.000.000  
11 Vo Danh (24/08/20) Xây dựng 200.000  
12 Le Hong Thuy Xây dựng 500.000  
13 Phap Nguyen Vien Huong (24/08/20) Xây dựng 1.000.000  
14 Chân Giác Pháp Xây dựng 500.000  
15 CTy Hoa Tâm Việt Xây dựng 2.050.000  
16 Nguyen Thi Tam Xây dựng 500.000  
17 Bạn Bà Lào Xây dựng 100Aud  
18 Em Bà Lào Xây dựng 150Aud  
19 Bà Lào Xây dựng 200Aud  
20 Liên anh Năm Xây dựng 500Aud  
21 Như Phúc - Như Trung Xây dựng 88.000.000  
22 Sư Tâm Đăng Xây dựng 10.000.000  
23 Phat tu Cam Quy Xây dựng 2.000.000  
24 Punnata Group Xây dựng 10.000.000  
25 Gđ. An Lạc Tượng Phật 40.000.000  
26 Gđ. Sơn - Lâm (Nghệ An) Xây dựng 30.000.000  
27 An Lạc xây dựng 10.000.000  
28 Nguyễn Thanh Thủy Xây dựng 500.000  
29 Nguyễn thị Linh Cầm Xây dựng 200.000  
30 Nguyễn Liên Hương Xây dựng 1.000.000  
31 Gđ. Nguyễn Tiến Dũng - Nguyễn Ngọc Liên Xây dựng 50.000.000  
32 Gđ. Tu nữ Tịnh Hiền (Út Đặng) Xây dựng 46.000.000