loading
Xây dựng Bảo tháp ở chùa Định Quang (Phi Nôm)
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
1 Dieu Dat Xây dựng 500.000  
2 Sư Minh Tiến Xây dựng 2.500.000  
3 Vo danh (07/09/20) Xây dựng 200.000  
4 Nhom Phat Tu Yen Phu (HN) Xây dựng 5.000.000  
5 Vo Danh (29/08/20) Xây dựng 500.000  
6 Vo Danh (28/08/20) Xây dựng 1.000.000  
7 Nguyen Thi Ngoc Nga - Noi Phat Xây dựng 2.000.000  
8 Vo Danh (28/08/20) Xây dựng 500.000  
9 Tue Chan Nhu Xây dựng 500.000  
10 Kieu Thi Thanh Xây dựng 1.000.000  
11 Vo Danh (26/08/20) Xây dựng 1.000.000  
12 Do Thuy Quynh Xây dựng 1.000.000  
13 Vo Danh (24/08/20) Xây dựng 200.000  
14 Le Hong Thuy Xây dựng 500.000  
15 Phap Nguyen Vien Huong (24/08/20) Xây dựng 1.000.000  
16 Chân Giác Pháp Xây dựng 500.000  
17 CTy Hoa Tâm Việt Xây dựng 2.050.000  
18 Nguyen Thi Tam Xây dựng 500.000  
19 Bạn Bà Lào Xây dựng 100Aud  
20 Em Bà Lào Xây dựng 150Aud  
21 Bà Lào Xây dựng 200Aud  
22 Liên anh Năm Xây dựng 500Aud  
23 Như Phúc - Như Trung Xây dựng 88.000.000  
24 Sư Tâm Đăng Xây dựng 10.000.000  
25 Phat tu Cam Quy Xây dựng 2.000.000  
26 Punnata Group Xây dựng 10.000.000  
27 Gđ. An Lạc Tượng Phật 40.000.000  
28 Gđ. Sơn - Lâm (Nghệ An) Xây dựng 30.000.000  
29 An Lạc xây dựng 10.000.000  
30 Nguyễn Thanh Thủy Xây dựng 500.000  
31 Nguyễn thị Linh Cầm Xây dựng 200.000  
32 Nguyễn Liên Hương Xây dựng 1.000.000  
33 Gđ. Nguyễn Tiến Dũng - Nguyễn Ngọc Liên Xây dựng 50.000.000  
34 Gđ. Tu nữ Tịnh Hiền (Út Đặng) Xây dựng 46.000.000